در تحلیل بنیادی روی به تحلیل گروه روی پرداخته می شود و به مصرف و تقاضای جهانی روی پرداخته شده است و با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین به اثرات این اتفاق در صنایع داخلی می پردازیم.

نمودار قیمت یک ساله روی | روی سال 2014 | قیمت روی | تحلیل گروه روی | چارت روی

قیمت فلز روی | تحلیل گروه روی

با عرض سلام و آرزوی اوقاتی خوش

در پست قبل شرایط بنیادی تولید کنندگان روی داخلی را بررسی داشتم که در لینک زیر می تونید به اون دسترسی داشته باشید:

گزارش بنیادی گروه روی

حال نگاهی داشته باشیم ابتدا به نمودار یک ساله ی قیمت روی

نمودار قیمت یک ساله روی

حال نمودار قیمت 5 ساله ی این فلز

قیمت پنج ساله روی | نمودار گروه روی | روند قیمتی روی | روی سال 2015 | قیمت روی

قیمت پنج ساله روی | نمودار گروه روی | روند قیمتی روی | روی سال 2015 | قیمت روی

در تصویر زیر نمودار تقاضای روی را شاهد هستیم و میبینیم که عمده ی مصرف این فلز هم از سوی چین هست و تقریبا 43% ازین بازار مصرف را در اختیار دارد .

نمودار مصرف روی | مصرف جهانی روی | ZN| Zn Consumption | تحلیل مصرف روی

نمودار مصرف روی | مصرف جهانی روی

حال به وضعیت تولید این فلز می پردازیم و طبق نمودار زیر مشاهده می شود که در تولید فلز روی کشور چین سهمی 30 درصدی را در اختیار دارد و عمده ی تولید و مصرف این فلز را شامل می شود.

تولید روی جهانی | معادن روی | تولید روی | کشورهای تولید کننده روی

تولید روی جهانی | معادن روی | کشورهای تولید کننده روی

ان شا الله اگر فرصت شد تحلیل جامعی ازین فلز و وضعیت آن در سال جاری در پست های بعدی تهیه خواهم کرد.

آخرین نرخ روی به تاریخ 12 اوت 2015 برابر با 1756 دلار.

تحلیل بنیادی صنعت روی

تحلیل گروه فلزات اساسی

تحلیل روی جهانی