ضعف اطلاعات بنیادی

سلام

در خصوص این روزهای بازار مصاحبه ای با خبرگزاری سنا داشتم که در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://sena.ir/ShowNews.aspx?Id=32790

به نظرم تا عدم توجه به اطلاعات بنیادی شرکت ها نمی توان بازاری حرفه ای را انتظار داشت.

ضعف اطلاعات بنیادی – آموزش بورس – سرمایه گذاری – تحلیل بورس

گزارش بازار سه شنبه ۲۲ مهر ۹۳

صحبت های ریاست جمهوری در روز گذشته امیدوار کننده بود. امیدوارم حافظه تاریخی مردم ضعیف نباشد.

عمده ی لیست واچینگ که در وبلاگ نیز نوساناتش نوشته شد با رشد خوبی همراه بود و به لطف خدا سیگنال ضعیفی داده نشد، همچنان در کمین شسپا برای خرید مناسب، یگ پله در ۱۴۹۰ روز گذشته خریداری شد.

ددام که مدتها در صف خرید قفل بود امروز در مدار اصلاح است.

گزارش دامین هم بر کدال نشست، گزارش خوبی بود.

۹:۳۳- لیزینگی ها یکپارچه  مثبت هستند و در صدر آنها ولصنم، این سهم را مدت های مدیدی هست که در لیسن دارم و از لیزینگی ها این سهم را بیشتر می پسندم و البته مثبت امروز به خاطر گزارش نسبتا خوب می باشد.

۹:۳۵- گروه خودرو متعادل و جهت خاصی ندارد و در جا می زند و البته انتظار اصلاح از قطعه سازان میره

۹:۳۶- تقاضا اندکی رشد پیدا کرده است و بسیاری از نمادها مثبت اند ولی ابتدای صبح است و کمی صبر باید کرد.

۹:۳۷- کروی برای نوسانگیران کم ریسک همیشه سهم خوبی بوده است، البته نباید طمع کار بود در این سهم.

۹:۳۸- گروه سیمان منفی متعادل و ستران نیز کم حجم در ۳۸۱ تومان و به نظرم سلامی بر ۳۷۶ تومان خواهد کرد. از سیمانی ها ساروم را بیشتر می پسندم و در پی خرید ، امروز هنوز قیمت نخورده است.

۹:۳۹- کم کم باید گزارشات ۶ ماهه از راه برسند.

۹:۴۰- حقوقی جلوی افت ونیکی را گرفته است و تا این لحظه ۱۷۰ هزار خرید کرده است و قیمت سهم ۱۷۵ تومان.

۹:۴۱- فلزات اساسی متعادلند و جهت خاصی ندارند.

– یک گزارش متعادل می تواند فاسمین را از جای خود بلند کند. فعلا سهم توان بالا رفتن از ۴۰۵ تومان را ندارد.

۹ک۴۴- حمل و نقلی ها همگی مثبت هستند و غایب این گروه حتوکا می باشد.

۹:۴۸- رتاپ و خموتور هم مدارک و مستندات افزایش سرمایه را دادند.

۹:۵۰- دسبحا نیز در مجمع ۲۴% افزایش سرمایه اش تصویب شد. یعنی به هر ۱۰۰ سهم تعداد ۲۴ سهم حق می دهند.

۹:۵۲- ولصنم صف خرید شد، ۷۵% پوشش داده است.

۹:۵۶- و گردش هم در صف فروش فرو رفت ، سمگاح نیز همین طور.

۱۰:۱۱- خودرو بالا آمد و ۲۶۹،۹ ریال است، خریدار سنگین پشت سهم قابل مشاهده است و احتمالا صف خرید خواهد شد.

۱۰:۱۸- گروه خودرو یک پارچه مثبت.

۱۰:۲۶- حرکت خودرو باعث شد تمامی نمادهای این گروه حرکت کند و احتمالا به زودی ختراک هم صف شود، خوساز هم صف شد.

۱۰:۳۰- لیزینگی ها هم صف خرید.

۱۰۳۰- ارزش بازار ۵۷.۲ و ۲۷ میلیارد تومان و شاخص کل ۱۱۱ واحد رشد کرده است.

۱۰:۳۱- ارزش بازار ما هنوز کم جان است.

۱۰:۴۰- دفرا هم در قیمت خوبی قرار داره، اندکی برای نوسان و پس از بررسی کامل شاید به دید میان مدت

۱۱:۲۵- ارزش بازار ۷۷.۳ و ۳۴.۵ میلیارد تومان و شاخص کل ۱۱۴ واحد رشد کرده است.

۱۱:۳۳- خودرویی ها تله دارند.

۱۱:۴۱- صف خوساز عرضه شد.

– ختراک هم منفی شده است.

۱۱:۴۲- پیش بینی درست بود و خودرو را صف خرید کردند.

۱۱:۴۴- ساروم ۱۰ عدد معامله شده است.

۱۱:۵۴- دامین هم با ۳۶% رشد باز شد.

۱۱:۵۸-خوساز مجددا صف خرید.

۱۱:۵۹-ارزش بازار ۹۱.۸ و ۳۸.۹ میلیارد تومان و شاخص کل رشدی برابر با ۱۴۰ واحد را تجربه کرده است.

۱۲:۳۱-خودرو ۲۸ میلیون سهم معامله شد.

گزارش بازار یک شنبه ۲۰ مهر ۹۳

با سلام

به استقبال بازار برویم ببینیم چه در چنته ی خود پنهان کرده است.

قطعه سازی ها کم کم آماده ی اصلاح می شوند.

همچنان حجم نقدینگی پایین در بازار مشهود است.

چرا سمگا را می خرند؟ چرا سمگا را نمی خریم؟

چرا در صف خریدش می روند بحثی دیگر است


به امید خدا

۹:۰۹- ارزش بازار ۹ و ۳.۳ میلیارد تومان و شاخص کل هم ۲۴ واحد رشد کرده است.

۹:۱۰- شسپا به قیمت مناسبی رسید و عجالتا پله ی اول را در ۱۴۹۰ تومان بر میدارم.

۹:۱۱- رویی ها خوب نوسان می دهند، مثلا کروی را ۲۲۶ خریدن و فاما ۹۳۰ خریدن خوب است ، این ها گزارش نسبتا خوبی خواهند داد، البته بازار با احتیاط در موردشان تصمیم می گیرد ، ولی نوسان خوبی می دهند.

۹:۱۴- خپویش هر زمان صفش جمع میشود یک ۱۰ درصد می دهد و سپس متعادل می شود ، ختراک پرید و اما به نظرم ریزش خواهد داشت، توان بالاتر رفتن از ۲۲۵ را ندارد. خوساز ما هم تا آمدیم بجنبیم صف کردند سهم را ، این سهم مسخره ترین گزارش را دارد. ارزش بازاری اش را ببییند. ان شا الله افت کند خرید خوبی خواهد بود.

۹:۱۸- گروه روی میل به رشد دارد.

۹:۲۰- غچین در حال افت، سهم مدتی بعد به مجمع خواهد رفت، خدا رو شکر به موقع خالی کردم و ان شا الله کف که بالاتر آمد خریداری خواهم نمود.

۹:۲۴- ستران مجدد افت کرد ، اندکی در ۳۷۸ بد نیست، البته به نظرم ساروم گزارش بهتری خواهد داشت و در ۵۸۵ تومان بر خواهم داشت.

فعلا سهم کناره را باید در نظر داشت، سهم های بزرگ زور زیادی می خواهند که در بازار نیست متاسفانه

قولاد و ذوب و اینها نهایت در بازار فعلی برای نوسان خوب هستند، به ریسک های اینها ریسک کاهش قیمت را هم اضافه نمایید.

۹:۳۷- قطعه سازی هم در مدار اصلاح قرار گرفتند.

۹:۳۸- به گفته سیف بانک مرکزی ایران تورم ۱۷ درصدی را برای امسال و تورم ۱۴ درصدی را برای سال آینده هدفگذاری کرده است. این بانک انتظار دارد تا سال ۲۰۱۶ نرخ تورم تک رقمی شود.

۹:۳۹- عطش خرید رویی ها فروکشش کرد و برای همین قیمت ها پایین در نظر گرفته شدند.

۹:۴۲- می خواهند خوساز را صف کنند.

۹:۴۴- ونیکی در صفر تابلو معامله می شود

۹:۴۵- فعالیت حقوقی ها در بازار اندکی کاهش یافته است.

۹:۵۱- وکار هم ۲۱۴،۳ ریال قیمت خورد.

۱۰:۱۴- ارزش بازار ۳۲.۲ و ۱۶.۱ میلیارد تومان ، شاخص کل نیز ۵۰ واحد رشد نموده است.

۱۰:۲۴- اخابر فروشنده ها حاضر به فروش در قیمت های پایین تر نیستند.

 در مورد سمگا:

 تکنیکالیست ها وقتی دلیل چیزی را نمی دانند می گویند سیگنال سگ بسکرویلز ولی برای فاندامنتال نمی دانم لغتی اختراع شده است یا خیر؛ البته تکنیکالیست ها وقتی نمی دانند می خرند و فاندامنتال ها تا ندانند نمی خرند پس نیازی به لغت ندارد چرا که بنیاد سهم را مد نظر دارند.

گزارش بازار چهارشنبه ۱۶ مهرماه

سلام

به استقبال بازار برویم ببینیم چه خبر است.

قطعه سازی ها رشد خوبی داشته اند و کمی اصلاح واجب است ، ختراک هم از همین قشر است و انتظار اصلاح داریم و صد البته بعید نیست بازیگرانش فکری دیگر در سر داشته باشند.

حرکت سهم ها بسیاری شان فقط نوسان است.


گزارش بازار ۴ شنبه ۱۶ مهرماه

قطعه سازی ها رشد خوبی داشته اند و کمی اصلاح واجب است ، ختراک هم از همین قشر است و انتظار اصلاح و صد البته بعید نیست بازیگرانش فکری دیگر در سر داشته باشند.

از رفتارهای عجیب امروز، صف فروش ابتدای صبح در همراه بوده است، گویا دوستان انتظار پوشش ۱۰۰ درصدی در ۶ ماهه داشته اند و الان ناراحت هستند

غچین هم خوب بالا آمده است و باید در موردش فکری کرد.

شفن هم که در پستی به آن پرداختم ابتدای صبح رنج زدند و بعید نیست مجدد رو به بالا بزنند، البته بالا مقداری برای فروش گذاشته ام.

با توجه به جو منفی همراه ، افت اخابر دور از ذهن نبود و اخابر ۲۵۲،۶ ریال معامله می شود.

به علت طمعکاری برخی از سهام را با قیمت خوب از دست داده ام و باز هم بر اساس طمعکاری برخی از سهام را که الان می توانم با قیمت پایین بخرم در بالا نخریده ام، مهم برآیند این دو است و طمع  کار بودن کمی قدم برداشتن را محکم تر می کند.

ساروم را میشه ۵۸۵ تا ۵۹۰ هم خرید و به نظرم ۶ ماهه ی این سهم از بقیه بهتر باشد.

ستران را انتظار گزارش خوب دارند ولی طبق خبری که روز گذشته منتشر شد سیمانی ها نسبت به سال گذشته افت تولید داشته اند و این امیدواری را نسبت به این صنعت کاهش می دهد.

در ۶ ماهه افزایش نرخ ها گرفته شده است و این تورم انتظاری دارد و نباید زود در مورد حرف های دولتی ها تصمیم بگیریم.

استادی گفت خیابان ها را با سیمان روکش می کنند و سیمانی ها عالی خواهند بود؛ در این کشور فاصله ی حرف تا عمل بسیار است.

اما خارج از بحث سیمانی ها افت بسیاری داشته اند و در صورت خروج از رکود اینها با یک فاز تاخیری حرکت خواهند کرد ، آمار پروانه های ساخت بسیار مورد توجه باید باشند.

حرکت سهم ها بسیاری شان فقط نوسان است.

فباهنر هم صف خرید است.

۱۰:۵۴- ارزش بازار ۷۱.۳ و ۲۴.۷ میلیارد تومان و شاخص ۶۲  واحد رشد.

۱۱:۰۳- حقوقی عزیز تماد را فروخته اند مقداری ؛ دوست خوبم چند روز پیش به صف میفروختی تا ۰.۵% هم پایانی بالا می آمد.

۱۱:۰۴- حتوکا ۲۷۳ تومان

۱۱:۰۵ لیزینگی ها مدت هاست در این قیمت ها دست و پا میزنند و ولصنم ۱۹۰ تومان بشود خریدش خوب خواهد بود ، ۱۱:۰۶- ونیکی را در ۱۶۸،۶ برایش صف تقاضا چیده اند ، این سهم پاییین بیا نیست و خریدش به دید نوسان بد نیست.

۱۱:۰۷- وصنا نیز همچنان صف خرید.

۱۱:۰۸- استخراج کانی ها همچنان منفی دنبال می شوند و ازین گروه کروی اوضاع تقریبا بهتری دارد ، باید حمایت ها و غیره در باقی سهام مورد توجه باشد.

۱۱:۰۹- فاسمین هم نتوانست بالاتر از ۴۰۵ برود و احتمال ریزش داشت ولی اگر بیاید مجدد به سمت ۳۶۰ خریدش خوب خواهد بود ، به نظرم فاسمین می تواند گزارش مناسبی بدهد.

از فاسمین بهتر کاما خواهد بود ، این شرکت مدیرانش اگر طرح های توسعه ی بیشتری برایش تعریف می کردند افق های بسیار روشنی خواهد داشت.

وبلاگ ایوب هم مثالی را در مورد نماد پخش زده اند و به نظرم دیدنش خالی از لطف نیست.

۱۱:۱۷ سمگا را مجددا می خواهند باز کنند ، بادکنک بزرگ

۱۱:۱۸- شفن را احتماالا رنج بزنند رو به بالا

۱۱:۱۸- شسپا را کاری ندارند و اندکی افت کند و به قیمت ۱۵۰۰ برسد مقداری خواهم خرید.

تابان عزیز البته گاهی اوقات سر ناسازگاری دارد و یک هو رنچ می زند و بعید نیست…

۱۱:۲۰- حقوقی صف غچین را داد و سهم من را هم خریدند ، افت در روزهای آتی خواهد داشت. مقداری در سبد باقی مانده است که آن هم به فروش خواهد رفت.

۱۱:۲۵- ارزش بازار ۸۸.۳ و ۳۶.۲ میلیارد تومان. ۴۸ واحد رشد شاخص

۱۲:۰۳- گروه دارو برخی نمادها متعادل و برخی منفی ولی جو عمومی گروه منفی

۱۲:۰۵- ارزش بازار ۱۳۱.۷ و ۷۵.۵ میلیارد تومان و شاخص کل ۷۵ واحد رشد داشته است.

۱۲:۰۷- کروی هم ۲.۵۵ بالا آمد و ۲۳۴ تومان معامله میشه، فاسمین تحرک زیادی در کروی داره

۱۲:۰۸- فلزات اساسی ها هم به صورت درهم صف خرید یا صف فروش اند و گویا تعادل ندارند.

۱۲:۰۹- غچین در سقف قیمت اندکی معامله شد.

۱۲:۱۰- گروه سیمان منفی دنبال می شوند.

۱۲:۱۴- سمگا ۳۰% مثبت خورد و ۱۰۳۵ تومان باز شد. مصداق بارز بادکنک.

۱۲:۱۷- ارزش بازار ۱۳۶.۸ و ۹۱.۷ میلیارد تومان شاخص ۸۹ واحد رشد.

۱۲:۲۰- ونیکی را ۱۷۴ تومان بالا بردند، ول نمی کنند این سهم عزیز کمی افت کند

۱۲:۲۶- خداروشکر پیش بینی درست بود و غچین را دوباره صف کردند و بنده فروختم

۱۲:۲۹- گویا برای ختراک بازی دیگری در نظر گرفتند و حقوقی بخت برگشته سهامشان را می خرد.

۱۲:۳۰- شفن هم باز هم اگر مثبت بخورد خالی می کنم و تا ببینیم چه می کنند

۱۲:۳۰- ارزش بازار ۱۴۷.۸ و ۱۰۵.۲ میلیارد تومان و شاخص کل ۶۴ واحد رشد و در ۴۴،۰۰۰ و ۱۵،۰۰۰ معامله حجمی برابر ۴۳۲ و ۱۹۰  میلیون جابه جا شد.

گزارش بازار دوشنبه ۱۴ مهر ۹۳

سلام و عرض ادب خدمت شما

برویم سراغ بازار امروز و ببینیم چه بر سر این قطب نما می آورند.

نمادهای قطعه ساز در صف تقاضای امروز هستند.

در بازار شایعه شده است که این نمادها گزارش های بسیار خوبی خواهند داشت، امیدوارم که این طور باشد وگرنه صف نشینان بازنده ی این بازی خواهند بود.

سهم های کوچک همچنان می تازند و سهم های بزرگ از نبود نقدینگی می نالند. با این نرخ سود بانکی همین نقدینگی هم در بورس زیاد است

انتظار بازار با توجه به نحوه ی معاملات گزارش های بسیار خوب است ولی واقیات اقتصادی این را نشان نمی دهد، بسیاری از شرکت ها اگر بتوانند همین سود اعلامی را پوشش دهند باید از آنها تشکر کرد.

۱۰:۳۴- ارزش بازار ۴۵.۸ و ۱۶.۳ میلیارد تومان و رشد شاخص ۸۴ واحد

۱۱:۰۱- حتوکا اندکی رشد کرد و خرید همان طور که در گذشته نیز گفته شد زیر ۲۷۰ تومان برای نوسان مناسبه

بازار انتظار مثبتی نسبت به گزارشات دارد و عمده ی این انتظار مثبت به علت جوسازی های رسانه ای هست و یادتان نرود که همین خبرگزاری های معروف از آذر ماه ۹۲ تا  مهر ماه ۹۳ چقدر سیگنال برگشت بازار و مصاحبه های مختلف چاپ کرده اند ؛ تقریبا هر دو هفته یک بار اینها سیگنال برگشت بازار می دادند!

به علت طولانی بودن متن ادامه در ادامه مطلب


۱۱:۰۵- خرید کروی ۲۲۵ تومانی و کاما ۹۳۰ تومانی هم کم ریسک است. فاسمین هم نا توان در گذر از ۴۰۵ تومان و اصلاح قیمت دور از ذهن نیست، باید ببینیم بازار جهانی به کدام سو می رود.

یک سهم دیگر واچینگ نیز پرید. سهم های کوچک را زود می پرانند.

۱۱:۱۰ ذوب اگر برسد به ۲۵۰ تومان و فباهنر هم برسد ۲۱۰ تومان خریدش منطقی است ولی زود می پرند.

۱۱:۱۲- بیمه البرز هم صف است و گروه بیمه نیز روز سبز رنگی دارند

۱۱:۲۲- کل بورس و فرابورس روی هم با بلوک و بی بلوک ۱۰۷ میلیارد تومان ارزش معاملات

 ۱۱:۲۴- طلا اندکی بالا آمد و ۱۱۹۳ دلار

ارزش بازار با بلوکهای اخابر و تجارت و تیپیکو رشد قابل ملاحظه ای داشت

۱۲:۳۰- ارزش بازار ۲۷۶.۱ و ۷۶.۹ میلیارد تومان و در معاملات امروز شاخص کل با ۱۵۱ واحد رشد به ۷۱،۸۲۱ واحد رسیده است و در این بین در ۴۱،۰۰۰ و ۱۶،۰۰۰ معامله حجمی برابر با ۴۴۴ میلیون و ۱۲۶ میلیون سهم جابجا شده است و در این بین نماد تاپیکو بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص گذاشت. امروز یک بلوک ۲۱ میلیونی در تجارت به ارزش ۲.۱ میلیارد تومان و یک بلوک ۲۳ میلیونی به ارزش ۶ میلیارد تومان در اخابر و یک بلوک ۹.۷ میلیونی نیز به ارزش ۵.۱ میلیارد تومان نیز در تیپیکو زده شد  جمع این سه معامله حدودا ۱۳ میلیارد تومان می باشد که بهتر است به همراه تسه ها از ارزش روزانه کم کنیم تا رقم قابل اعتماد تری بدست بیاید.

سیمانی ها امروز عمدتا منفی دنبال شدند و در این بین ستران در ابتدا خوب مقاومت خواهد کرد و سپس مقداری منفی شد. ساروم نیز با توجه به جو منفی سیمانی ها در بالای ۶۰۰ تومان خریدار نداشت و ۵۹۰ تومان قیمت خورد.

در کروی نیز حرکت حقوقی و قابل توجه است و حجم بالایی کد به کد شده است.

فاسمین هم در مدار اصلاح قرار گرفته است.

خرید کاما در ای قیمت ها و حول و حوش ۹۲۰ تومان مناسب خواهد بود.

گروه لیزینگ هم تقریبا منفی و متعادل دنبال شدند.

گروه بیمه نیز امروز روز سبز رنگی را پشت سر گذاشت.

قطعه سازها در حال پیشخور کردن احتمال مثبت بودن گزارش هایشان هستند و به زوودی این گروه هم وارد فاز اصلاح قیمت خواهند شد.

ختراک هم رشد خوبی داشته است و کم کم با برخورد به مقاومت باید اصلاح خود را آغاز کند.

گزارش بازار چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۳

سلام ؛ صبح بخیر

۹:۱۳- گروه خودرو متعادل و منفی دنبال می شود و لیدر این گروه عمده ی معاملات خریدش را حقوقی انجام داده است و در حال حاضر ۲۵۷۶ ریال معامله می شود.

۹:۱۴- شاخص کل با ۱۱ واحد افت به ۷۱،۶۵۲ واحد رسیده است و ارزش بازار ۲۷.۳ و ۱.۶ میلیارد تومان می باشد.

۹:۱۸- ختراک را رو به بالا حرکت می دهند و بازار در زیر ۲۰۰ تومان خریدار است ولی کدهای خاص بالا می خرند و سهم در حال حاضر ۲۰۳ تومان است و خریدار نصف فروشنده است، احتمال رشد قیمت می رود.

۹:۱۹-  خپویش در صورت افت مناسب ارزنده خواهد بود.

۹:۲۰- سیمانی ها بسیار کم حجم دنبال می شوند و ساروم هنوز قیمت نخورده است و ستران نیز کم حجم در ۳۸۵ تومان معامله شده است.

۹:۲۱- وکار قیمت خورد و ۹۹% خرید حقوقی در ابتدای کار بوده است و ۲۱۵ تومان قمت خورد که حقوقی ۷۳،۰۰۰ خرید داشت و حال خریدار در ۲۱۴ و فروشنده در ۲۱۹ نشسته است.

۹:۲۲- ونیکی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است و سهم در حال درجا زدن است و هنوز بدون معامله

– در ولصنم نیز گپ بالای ین خریدار و فروشنده جلوی قیمت خوردن را گرفته است ولی گروه لیزینگ منفی دنبال می شوند و احتمال برنده شادن خریدار بالاتر است.

۹:۲۳- در غچین هم آریا ملل بالاتر آ»ده است است و ۱۶۵۳ ی خرد.

۹:۲۴- داسه در منفی کامل است و فروشنده قدرتمند تر است.

– دسبحا با توجه به اطلاعیه افزایش هیچ تغییر خاصی نداشته است.

۹:۲۵-حتوکا ابتدای صبح ۲۷۰ تومان بود و در حال حاضر ۲۷۶ تومان معامله می­شود.

۹:۲۶- در شسپا نیز حقوقی جلوی قیمت خوردن در یر ۱۵۳۰ را گرفت و گویا کف را در این قیمتها بسته اند.

– در اخابر نیز فروشنده ها بالا نشسته اند و به نظرم اخابر گرازش معقولی ارائه کند و اندکی رشد داشته اشد.

۹:۲۷- در شفن هم خریدارها بالا آمده اند ولی نه به آن صورت و ۲۷۷۰ نشسته اند.

– فباهنر که در زیر ۲۱۰ توصیه به خرید میش امروز در ۲۲۱ تومان، سهم در صورت برگشت مجدد به پایین خریدنی خواهد بود.

-تجار قیمت نخورده

۹:۲۸- در رویی ها نیز اندکی رشد قیمت در مدت اخیر داشته ایم و باید ببینیم فاسمین چه مقدار بالای ۴۰۰ تومان دوام خواهد آورد و کروی نیز به لطف تحرک حقوقی ۲۳۲۱ ریال معامله می شود. فاسمین نیز به زیر ۴۰۰ رسید و ۳۹۸ معامله می شود. کاما نیز خریدار نصف فروشنده است و ۹۷۸ تومان معامله میشه. خرید این گروه در ۴ درصد پایین تر بارها سیگنال داده شد.

۹:۳۱- ارزش بازار ۳۲.۵ و ۲.۷ میلیارد تومان.

۹:۳۳- گروه حمل و نقل متعادل و رو به بالا دنبال می شوند و شاخص این گروه نیز دقیقا بر روی حایت خودش قرار داره.

 

۹:۳۴- خبر خوب از گروه روی و فلزی ها : براساس تصمیم شورای عالی اقتصاد در جلسه هفته جاری، عوارض صادرات ۹ قلم کالا صفر شد . براین اساس، به استناد تبصره ۳ بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه، با هدف تقویت صادرات غیرنفتی عوارض صادرات ۹ قلم کالا شامل شمش فولاد، آلومینیوم، مفتول مسی، مس کاتد، سنگ آهن، کنسانتره سرب و روی، شمش سرب، شمش روی و سولفات سدیم صفر اعلام شد.

۹:۵۲- همانطور که گفته شد خریدار برند ی درگیری ولصنم بود

از ساعت ۱۰:۱۵ برای یک جلسه کاری بیرون رفتم

در گروه خودرو خپویش حجم بسیار خوبی خورد و در +۴ بسته شد. البته عمده ی حجم معاملات در کف قیمت انجام شده است.

– در ولصنم امروز حقوقی سنگین خرید داشته است. و ۹۰% از حجم معاملات خرید حقوقی شركت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان بوده است.

-ونیکی در بالای ۱۷۰ تومان فروشنده زیاد دارد.

وبهمن در لیست واچینگ

در فاسمین عمده ی معاملات در قیمت ۳۹۲ تومان انجام می شود.