غول متانول ساز – تحلیل پتروشیمی زاگرس

مقایسه تولید و فروش غول متانول ساز کشور؛ پتروشیمی زاگرس

شرکت توانسته است در تولید خود تقریبا 57% از بودجه ی تولید را در 6 ماهه پوشش دهد.

تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس

مقدار تولید شش ماهه بودجه درصد پوشش
متانول 1,421,810 2,500,000 57%
بخار 3,039,762 5,289,286 57%

با این تفاسیر شرکت تقریبا در بخش تولید عملکرد مناسبی داشته است ولی نکته ی مهم نرخ فروش محصولات شرکت هست که در متانول کاهشی 4% و در بخار کاهش 7% را شاهد هستیم.

با توجه به افت قیمت جهانی نفت و فرآورده های نفتی و کاهش قیمت محصولات نفتی متاسفانه شرکت تنها می تواند با افزایش تولید و فروش بودجه ی خود را پوشش بدهد و با نرخ های پیش بینی راه به جایی نخواهد برد و البته باید سرانجام نرخ خوراک را هم در نظر بگیریم.

به جدول زیر دقت بفرمایید:

مقدار فروش شش ماهه بودجه درصد پوشش تولید   بلغ فروش بودجه ( تومان) کاهش قیمت نسبت به بودجه در هر تن (تومان) درصد تغییر نرخ
متانول 1,442,890 2,500,000 58%   1,131,000 44,179 4%
بخار 459,750 1,742,400 26%   19,382 1,338 7%

با توجه به اینکه 99% از فروش شرکت صادراتی است این شرکت کاملا متاثر از تغییر نرخ نفت خواهد بود.

در صورتی که شرکت به همین نرخ فعلی به فروش محصولات خود بپردازد، سود شرکت به رقم 389 تومان خواهد رسید.

با توجه به ناچیز بودن فروش داخلی رقم فروش را همان مقدار در نظر میگیریم و در محاسبات دخیل نمی کنیم.

از سوی دیگر در صورتی که محصولاتش را به نرخ دلار آزاد به فروش برساند با تسعیر نرخ ارز رقمی معادل 116 تومان به سود شرکت افزوده خواهد شد.

با این تفاسیر در بهترین حالت شرکت می تواند سودی معادل 505 تومان بسازد.

به نظر در صورت تصمیم به ورود به سهم انتظار برای تثبیت شرایط نفت و پس از تشکیل جلسه ی اوپک حرکت مطمئن تری باشد.

به نظرم دوری ازینگونه نمادها حرکت مناسبی خواهد بود.