امروز در ابتدای صبح با بازار متعادلی رو به رو بودیم

به علت طولانی بودن متن؛ ادامه در ادامه مطلب


9:27- ارزش بازار 12.7 و 4 میلیارد تومان و شاخص کل تا این لحظه 21 واحد رشد نموده است و جو عمومی بازار تقریبا متعادل است.

9:31- شسپا ابتدای صبح با قیمت 1530 تومان باز شد و بعد خرید حقوقی باعث افزایش قیمت سهم شد و با 16،000 خرید قیمت به 1550 تومان رسیده است. گروه فراورده های نفتی نیز عمدتا متعادل دنبال می شوند.

9:32- گروه دارو رشد ادامه داری را آغاز کرده اند، پیش بینی میشد این گروه اصلاح قیمت کوچکی داشته باشند ولی این اتفاق نیفتاد و اصلاح قیمت بسیار محدود بود و مجدد رشد گروه از سر گرفته شده است. داسوه خریدار 1430 و فروشنده 1459 نشسته اس؟ اگر خریدار بالا بیاید احتمال رشد هم بالاست.

9:35- دتماد هم صف است و ابتدای صبح حقوقی 50،000 سهم داد و پایانی را 2.17% بالا آورد.

9:39- احتمال رشد در اسوه بالاست و خریدار بالا می آید. اما اتفاقات قبل از ساعت 10 با اتفاقات بعد از ساعت 10 بسیار متفاوت است و باید ببینیم حرفه ای ها چه می کنند.

9:53- ونیکی 170 تومان مقدار بسیار کمی معامله شده است.

9:56- اخابر هم با 2.1% افت به 2520 ریال رسیده است و 364،000 حجم خورده است.

10:16- ختراک در 1917 ریال صف خرید است و 16 کد 356،000 حجم زده اند و سهم را صف خرید کرده اند.

10:17- داسوه یک لحظه یک کد حقیقی 25،000 در منفی کامل گذاشت و بلافاصبه خرید شد

10:31- ارزش بازار 31.6 و 14.4 میلیارد تومان و شاخص کل 30 واحد رشد کرده است.

10:33- ساروم هم پس از رشدی که داشت مقدری اصلاح قیمت می کند و الان با 2.89% رشد در 6165 ریال معامله می شود.

10:35- کروی هم 633،000 حجم خورده است  و در حال حاضر 233 تومان معامله میشه و تحرکات حقوقی ها بر روی نماد بالاست و 324،000 خرید و 148،000 فروش حقوقی ها در این نماد است و متوسط خرید هر فرد حقیقی 10،000 سهم و متوسط فروش هر کد حقیقی 15،000 سهم است.

کاما نیز امروز 954 تومان قیمت خورده است و متعادل دنبال می شود. به طور کلی گروه استخراج کانه های فلزی متعادلند و از این گروه کنور هم مدتی است در حال نزول است

10:36- وپخش پس از یک فاز تاخیر تقریبا یک هفته ای بعد از رشد گروه به تازگی کمی بالا آمده است و در حال معامله بر روی مثبت کامل است.

10:39- همانطور که گفتم باید ببینیم حرفه ای ها چه می کنند و گروه دارو متعادل شده اند و البته اندکی مثبت اند.

10:47- وکار نیز امروز 2199 ریال در حدود 13،000 حجم خورده است

10:48- فاسمین هم پس از ناتوانی از گذر از محدوده ی 400 تومان در همین جا نوسان می کند و در حال حاضر 397 تومان و 765،000 سهم حجم خورده است که حجم خرید حقوقی 120،000 و حجم فروش حقوقی 268،000 سهم می باشد.

10:51- ولصنم تعداد خریدر نصف فروشنده است سهم 537،000 حجم خورده است و با 2.6% رشد 2099 ریال معامله میشود. این سهم مدتی پیش بر روی 190 تومان فروشنده ی سنگین داشت و از 205 تومان قیمتش را کاهش داده بودند.

10:53- غچین همچنان بدون معامله کار را به پیش می برد و خریدار کمی بالاتر آمده است.

11:02- اخابر با 2.3% افت 251 تومان معامله میشه و 953،000 حجم خورده ک سهم حقوقی از آن خرید 635،000 سهم بوده است.

11:04- حتوکا تعداد خریدر و فروشنده متعادل و 182،000 حجم خورده است و قیمت فعلی 274 تومان می باشد

11:07- فباهنر 212 تومان و در حدود 212،000 حجم خورده است ، زیر 210 تومان گزینه ی مناسبی به شما میاد.

11:08- ذوب نیز 2583 ریال است و همچنان کم حجم دبال می شود و 460،000 حجم خورده است که 136،000 آن فروش حقوقی بوده است.

11:09- بیمه ی البرز برای آمدن به زیر 100 تومان کمی اذیت می کند، گروه شرایط متعادلی دارد و در صورت افت سهم به زیر 100 تومان گزینه ی خوبی به شمار می آید.

11:10- گروه خودرو به غیر از خودرو عدمتا مثبت و یا صف خرید هستند و ختراک همچنان صف خرید و خپویش هم در منفی 4 خریدار نشسته است، خپویش در صورت حجم خوردن و افت گزینه ی خوبی به شما میآید.

11:11- شفن هم آخرین بار یک ساعت قبل در منفی 4 معامله شده است و 153،000 حجم خورده که سهم خرید حقوقی 121،000 و فروش حقوقی 114،000 سهم بوده است.

11:13- شسپا را دیلی تحلیل هم سیگنال داده است و خرید حقوقی ها در این سهم بالاست و متاسفانه ای امر جلوی افت سهم را میگیرد و در حال حاضر 1544 تومان است و 263،000 حجم خورده است که 200،000 خرید حقوقی  و 30،000 فروش حقوقی بوده است.

11:16- ارزش بازار 46.1 و  18.6 میلیارد تومان و شاخص کل 38 واحد رشد کرده است و حکشتی بیشترین اثیر منفی

11:24- خودروسازان در پی جلب حمایت دولت و مجلس؛ مافیای صنعت خودرو بر هیچ کس پوشیده نیست.

11:26- ساروم نیز با افت همراه بود و الان 607 تومان رسیده است و همچنان خریداران در 590 تومان چشم انتظارند.

11:57- خبری مبنی بر کاهش فروش صادراتی شسپا و افزایش فروش داخلی منتشر شده است . خرید حقوقی کاهش یافته است و و اوردر ها مربوط به حقیقی هاست و بالاترین قیمت خرید 1535 تومان است و فروشنده نیز در 1539 نشسته است.

12:01- قیمت دلار 3258 تومان-لایو دیتا

12:02- ارزش بازار 65.3 و 36.1 میلیارد تومان و شاخص کل 7 واحد افت داشته است و حکشتی بیشترین تاثیر مثبت و بقیه ی نمادها تاثیر منفی.

12:03- ولصنم با 2.6%% رشد به 210 تومان رسیده است و حجم خرید در سهم بالاست و خریداران قدرتمندترند و متوسط خرید هر کد 42،000 سهم و متسط فروش هر کد حقیقی 15،000 سهم است.

12:05- صف ختراک عرضه شد و سهم 572،000 حجم خورد. از صف خرید در گروه خودرو خبری نیست.

12:09- تجار 88 تومان و در 88 تومان کف را با درخواست یک میلیون سهم بسته اند.

12:14- ستران با % افت به 381 تومان رسیده است و تعداد فروشنده نصف خریدار است و 420،000 حجم خورده است.

12:15- ارزش بازار 79.8 و 43 میلیارد تومان و شاخص کل 33 واحد افت کرده است.

12:16- گروه لستیک و پلاستیک مثبت معامله ی شوند.

12:17- بازار فارغ از شاخص شرایط متعادلی دارد.

12:21- فروشنده در شسپا در قیمتهای زیر 1530 تومان فراوان است.

12:29- ارزش بازار 94.1 و 51.2 میلیارد تومان می باشد و شاخص کل نیز با 58 واحد افت به 71،643 واحد می رسد و در جریان معاملات امروز 38،000 و 15،000 معامله انجام شد که 339 و 61 میلیون حجم معامله شده است.

سازمان خصوصی سازی در جدیدترین آگهی از عرضه عمومی بلوک 5.01 درصدی سهام سرمایه گذاری رنا طی 27 مهر ماه جاری در بورس خبر داد. این بلوک که شامل بیش از 150 میلیون و 244 هزار سهم است به قیمت تابلوی بورس در روز عرضه به اضافه 15 درصد و به شرط اینکه از قیمت 1215 ریال کمتر نباشد، عرضه خواهد شد