9:17- خریدها در ابتدای صبح در قیمت­های بالا انجام شده است و در حال حاضر میل به کاهش قیمت در بازار دیده می­ شود.


9:25- شاخص کل ابتدای صبح 15 واحد رشد و الان 6 واحد منفی است و ارزش بازار 16 و 5.2 میلیارد تومان است

9:31 – همانطور که ابتدای صبح عرض کردم میل به نزول در بزارا مشهود است و در ابتدای صبح آماتورها شروع به خرید نموده بودند.

9:34- وبصادر را مجددا قصد داشتند روی 81 تومان کفش را ببندند ولی نتوانستند و الان 807 ریال است؛ گروه بانکی در مدار نزول؛ عدم دیدار روحانی و خوش بینی های زیاد به مذاکرات و نتیجه ی معکوس از آن می تونه از دلایل افت این گروه باشه. با حجم خوبی همراه بوده و 14 میلیون حجم خورده است.

9:36- مدتی است بازار روزهای شنبه را منفی تر و یک شنبه را منفی می گذراند و دوشنبه تا پایان هفته روندی صعودی.

9:48- حتوکا 270 تومان رسید و باید از منظر تکنیکال مجدد بررسی شه. حجم معاملات پایین و برابر 99،000 و خریدار 4 برابر فروشنده است و به نظر فردا زمان مناسبی برای خرید خواهد بود.

9:51- بیمه البرز به 101 تومان رسید و مجدد سریعا رشد کرد و به 102 تومان رسید. حجم معاملات خوب است و 441،000 حجم خورده است.

9:52- گروه دارو پس از سی درصد رشد الان در محدوده اسراحت و اصلاح قرار گرفته اند؛ اسوه صف فروش و دسبحا منفی 1.88% . اسوه تا روز آخر صف خرید داشت ولی دسبحا اصلاحش را از چهارشنبه اندکی آغاز کرد.

9:55- گروه سیمان روز 4 شنبه همگی صف خرید و مثبت بودند و امروز در حال اصلاح هستند. هفته ی گذشته هم 4 شنبه صعود کردند و مجدد اسلاح قیمت داشتند. ستران 3851 ریال و 154،000 حجم خورده است و قدرت فروشنده بیشتر است.

9:57- ساروم نیز 5،000 حجم خورده است و گپ زیادی بین قیمت خرید و فروش وجود دارد و باید دید کدام برنده­ ی بازی خواهد بود. قیمت خرید: 5902 ریال و قیمت فروش : 6210 ریال.

9:58- شسپا 1531 تومان و در صورت افت به 1500 تومان خریدار خواهم بود و 43،000 حجم خورده است و خرید حقوقی 18،000 سهم تا الان.

در شسپا هم گپی بین خریدار و فروشنده وجود دارد که یکی از دلایل کاهش شناوری سهم می­باشد و همین حالا این گپ پر شد و فروشنده پیروز بازی بود و قیمت بالا آمد. 1540 تومان

10:01- ولصنم با 2.5% کاهش به 203 تومان رسیده است و 65،000 حجم خوردهن است که نیمی از آن توسط حقوقی بوده است

10:02- وبانک 446 تومان و همچنان حقوقی ها در این سهم جولان می­دهند. 162،000 حجم خورده است که 118،000 سهم خرید حقوقی است و فروش حقوقی هم 34،000 سهم.

10:05- ونیکی را با گذاشتن اردرهای با حجم بالا فروشندگان را می ترسانند و نمی گذراند قیمت پایین بیاید. الان 1731 ریال است و در صفر تابلو 27،000 حجم خورده است.

10:07- اخابر 254 تومان و 1.5% افت کرده است و امروز 625،000 حجم خورده است و سهم خرید حقوقی 548،000 و فروش حقوقی 313،000 سهم می­باشد. در سقف قیمتی امروز که در ابتدای صبح لمس شد و قیمت 2569 ریال تعداد 35،000 سهم برای فروش گذشته اند.

10:10- وصنا هنوز معامله نشده است و خریدار در 2021 ریال و فروشنده در 2099 ریال نشسته است.

10:10- شفن هم 44 عدد در 2800 تومان معامله شده است.

10:11- گروه خودرو کاملا منفی و در بعضی نمادها صف فروش است و خپویش بدون معامله و ختراک نیز 184 تومان است و 3.46% افت کرده است. خودرو نیز ازین گروه 257 تومان است.

10:12- وکار نیز همچنان مامله نشده است.

10:13- فباهنر هم با افت به 210 تومان رسیده است و خرید سهم در زیر این قیمت به نظر عمل مناسبی می آید.

10:14- ذوب 257 تومان است و امروز نیز کم حجم دنبال می شود و 52،000 سهم حجم خورده است.

10:15- در غچین هم آریا ملل در منفی 4% نشسته است و امروز 1671 تومان معامله می شود و پایانی هم 1.7% افت کرده است و خرید در فردا با قیمت 1650 تومان مناسب خواهد بود.

10:16- حتوکا 4 فروشنده در مقابل 21 خریدار و 113،000 حجم خورده است. 270 تومان قیمت خورده است و پایین ترین قیمت امروز 269 تومان بوده است و باید تکنیکالی بررسی شود.

10:18- بیمه البرز مجددا به 101 تومان رسیده است و 592،000 حجم خورده است و تعداد فروشنده نصف خریدار است و در صورت افت به زیر 100 تومان خرید خوبی خواهد بود.

10:19- ستران 381 تومان و 179،000 حجم خورده است.

10:26- صف فروش داسوه جمع شد و دسبحا هم 843 تومان قیمت خورده است. دسینا هم با توجه به اینکه صعود خود را دیرتر از همه آغاز کرده است همچنان به صف خرید کم حجم رو به رو است و قیمت فعلی 13411 ریال است و 308،000 حجم خورده است که فروش حقوقی 288،000 بوده است.

10:28- فاسمین هم با اندکی رشد به 3958 ریال رسید و 747،000 حجم خورده است و سهم خرید حقوقی 442،000 و ف حقوقی 183،000 سهم. و کروی هم با 1.7% افت به 231 تومان رسیده است و 750،000 حجم خورده است و خ حقوقی 516،000 و ف حقوقی 47،000 سهم . کاما دیگر سهم گروه روی نیز 959 تومان است و خریدار 2 برابر فروشنده است و 24،000 حجم خورده است و خریدار در 931 تومان و فروشنده در 950 تومان نشسته است، باید ببینیم کدام پیروز خواهد شد و به روند جهت خواهد داد.

10:39- صف دسینا مجددا توسط حقوقی عرضه شد و مجددا 25،000 عرضه کرد. خریدار در 1315 تومان نشسته است.

****تجربه: همیشه باید به جو گروه توجه کرد، امروز صبح گره دارو اصلاح قیمت را آغاز کرده بودند و باید در صف خرید سهام عرضه می شد و احتمال اصلاح قیمت با توجه به جو گروه دور از ذهن نیست.

10:42- در ساروم خریدار کمی بالاتر آمده است و در 600 تومان نشسته است

10:43- حتوکا 2685 ریال است و قیمت 2.75% افت داشته است و 166،000 حجم خورده است

10:45- حتوکا اندکی حمایت شد و به 270 تومان رسید.

10:46- وبشهر در 199 تومان مقدار 1 میلیون سهم وصنا خریده است و احتمالا کف وصنا همین حدود باشد.

11:42- تلفن منزل تا همین حالا قطع بود. ارزش بازار 72.9 و 27.1 میلیارد تومان و شاخص کل 97 واحد افت کرده است.

11:44- حتوکا 267 تومان و بر روی حمایت مستحکم خود قرار دارد و 321،000 حجم خورده است و در 267 تومان کف ا با 38،000 سهم بسته اند. از منظر تکنیکال درین قیمت حمایت خوبی دارد.

11:48- دسینا مجددا حقوقی صف را عرضه کرد، امروز سهم حجم خیلی خوبی خورد و 367،000 حجم خورد.

11:51- در ساروم خریدار بالا آمد و الان در 605 تومان نشسته است. ستران نیز اندکی رشد کرد و از 380 به 390 عزیمت کرد.

11:55- فاسمین هم بعد ازینکه نتوانست از سد 405 تومان بگذرد نزول کرد و الان 390 تومان.

11:56- ستران ا حجم معاملات خوبی همراه بوده است و 600،000 حجم خورده است.

12:00 – اخابر 2525 ریال است و حجم نسبتا خوبی داشته است و 1.35 میلیون سهم مبادله شده است که خرید حقوقی 1.2 میلیون و فروش حقوقی 600،000 سهم بوده است.

12:01- ارزش بازار 77.5 میلیارد تومان و 50 میلیارد تومان و شاخص کل با 106 واحد افت مواجه شده است.

12:02- وکار همچنان بدون معامله

12:06- اخابر 2515 ریال است و 1.45 میلیون سهم حجم خورده است.

12:09- دسینا هم صف خریدش که سنگین می شود حقوقی خرید می کند، این سهم از نظر من فرصت فروش است و از فردا نزولی خواهد بود.

12:11- ذوب از نظر من سیگنال خرید محسوب نمی­شود. الان 255 تومان و 409،000 حجم خورده است.

12:12- وکار بالاخره فروشنده خحاضر به قیمت­ های پایین تر مد نظر خزیدار شد و 218 قیمت خورد.

12:13- حتوکا با دستور خرید سنگین حمایت می شود.

12:15- خرید حتوکا در 270 تومان

12:16- شفن نیز با خرید 1.661 میلیونی حقوقی در 3% مثبت و قیمت 28959 ریال سهم حجم خوبی خورد و  معامله به نظر کد به کد می آید و فروش حقوقی نیز 1.59 میلیون سهم است.

12:17- اخابر پس از نزول تا 2515 ریال هم اکنون با اندکی رشد تقاضا مواجه شده است و خریدار 252 و فروشنده 253 نشسته است. کدامیک تسلیم خواهد شد.

12:19- ستران مجددا افت کرد به 386 تومان.

12:20- ارزش بازار 91.4 و 54.3 میلیارد تومان.

12:21- افت در ساعات پایانی بازار مشهودتر است.

12:25- حتوکا با حمایت مواجه شد و 2759 ریال معامله میشه.

12:26- اخابر خریدار بالا اومد و در 253 خرید.

12:30- ارزش بازار 97.9 و 66.2 میلیارد تومان و امروز شاخص کل به 86 واحد افت به 71،700 واحد رسید و در 37،000 و 14،000 معامله 357 میلیون و 97 میلیون سهم مبادله شد.