تحلیل گزارشات شش ماهه بورس

تحلیل بورس

یکی از مهمترین اقدامات تحلیل گران بنیادی در تحلیل بورس، تحلیل گزارشات شرکت های بورس می باشد.در نیمه ی دوم سال سهام چه شرکتی را بخریم؟

با عرض سلام و احترام خدمت شما

همواره بخش بزرگی از تصمیمات سرمایه گذاری در بورس بر مبنای اطلاعات گزارشات سه و شش و نه و دوازده ماهه صورت می گیرد و تحلیل گران بنیادی به ارزیابی این گزارشات از سویی در جهت پیش بینی رشد شرکت و هنچنین سوگیری اقتصاد کلان کشور می پردازند. بررسی این گزارش ها از آن جهت بسیار اهمیت دارد چرا که شرایط عملیاتی و مالی شرکت ها را در مقاطع مشخص نشان داده و سرمایه گذاران را از روند کاری شرکت مطلع می سازد.  با توجه به اینکه بیشتر شرکت های بورس تهران سال مالی شان در پایان اسفند ماه به تاریخ ۱۲/۲۹ هست در هفته ی پایانی مهرماه همواره گزارشات مالی شش ماهه شرکت ها منتشر می شود و این روند تا ده روز ابتدایی آبان ماه ادامه دار است و تحلیل گران بنیادی در این روزها فشار کاری شدیدی را به جهت بررسی این گزارشات پشت سر می گذارند. بنده هم در این روزها گزیده ی کوتاهی از خلاصه ی گزارشات این روزهای کدال را در زیر آورده ام و ان شا الله این لیستی خواهد بود برای بررسی های دقیق تحلیلی که در آینده صورت خواهد گرفت.

تحلیل بورس و گزارشات شش ماهه سال ۱۳۹۴

غشوکو ترازنامه رشد ۲۷۶ میلیونی پرداختنی درون گروهی. فروش ۱۶% افزایش و برابر ۹ میلیارد و سود عملیاتی ۶۷۵ میلیون و ۲ درصد کاهش، پوششش سود ۱۳ تومن بدون تغییر. رشد ۴ درصدی تولید و فروش مقداری

سرمایه گذاری ساختمان نوین ترازنامه بی تغییر. سود سرمایه گذاری ۹درصد رشد و ۴.۲ میلیارد،سود عملیاتی هم همینطور و ۷ میلیارد و پوشش سود بدون تغییر ۱۹ تومان. (۱۲ ماهه)

دسینا فروش شش ماهه ۷۷ میلیارد و رشد ۲۰ درصدی، رشد حاشیه سود عملیاتی و رشد ۳۶ درصدی سود عملیاتی به ۴۱.۳ میلیارد تومان، پوشش ۵۴ درصدی و برابر ۱۵۱ تومان. رشد ۸ درصدی مقداری و ۲۱ درصدی مبلغ فروش. نرخ دلار ۲۰۰ تومن کمتر از مبادله ای. رقم اختلاف ۸۰۰ میلیون تومان.

غنوش شش ماهه ۵.۶ میلیارد فروش مثل پارسال، حاشیه سود شش ماهه ۶ درصد بیشتر، پوشش ۵۰ درصدی سود عملیاتی به مبلغ ۲۱۹ م، افت ۶۹ درصدی سود عملیاتی، پوشش ۵۹ درصدی برابر ۷ تومان و افت ۳۳درصدی.۶۳ درصد افت مقداری تولید و ۶% کاهش مقداری فروش. خرید مواد اولیه ۸۵۰۰۰ یورو به نرخ ۵۴۰۰ تومن!

عمران و سازندگی قزوین- ترازنامه بی تغییر. رشد ۵۵ درصدی فروشو مبلغ فروش ۴.۲ میلیارد تومان، رشد ۴۲ درصد سود عملیاتی و مبلغ ۲.۷ میلیارد تومان. هزینه مالی با رشد ۵۸۶ میلیون تومان. ۶۰ تومان سود هر سهم و سود خالص ۲.۴ میلیارد تومان.

بیمه کوثر- رشد ۲۳ درصد حق بیمه صادره و مبلغ ۳۸۱ میلیارد تومان، سود خالص با ۶ میلیارد افزایش ۳۰ میلیارد تومان.

ولساپا- رشد ۵۴ درصدی موجودی نقد و رقم آن ۱۱۲ میلیارد تومان، سایر دارایی ها ۲۹۱ درصد افزایش به مبلغ ۷۶ میلیارد تومان و رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات به ۷۹۸ میلیارد. رشد ۱۵۸ درصدی لیزینگ به ۱۹۳.۸ میلیارد، رشد ۸۸۸ درصدی سود عملیاتی به ۷۴.۴ میلیارد، سود خالص با ۳۳۵ درصد افزایش ۶۶.۷ میلیارد تومان.

*لبوتا- موجودی نقد کاهش ۲۸ درصد به ۱۲.۳ میلیارد تومان، رشد ۲۴۴ درصدی پیش پرداخت ها به ۱۵.۸ میلیارد تومان، رشد ۴۷۶ درصدی پیش دریافت به ۳۶.۵ میلیارد تومان. فروش بدون تغییر ۲۵۵ میلیارد، ناخالص با ۱۲% افزایش ۶۷.۶ میلیارد تومان، سود عملیاتی با دو درصد کاهش ۳۴.۴ میلیارد تومان. رشد ۳% حاشیه ناخالص برابر با ۲۶.۷% و افت ۰.۳ % حاشیه عملیاتی، هزینه ی مالی بدون تغییر ۳۴.۴ میلیارد تومان، سود خالص با ۶۰% کاهش ۷۷۵ میلیون. سود هر سهم ۱۱ ریال.مقدار تولید بی تغییر و مقدار فروش ۲۸ درصد کاهش.

چکاوه- پوشش ۳۱ درصدی فروش و مبلغ ۱۱ میلیارد تومان و کاهش ۳۵% فروش، سود عملیاتی ۶۹۷ میلیون تومان، سود عملیاتی ۶۹۷ میلیون تومانی و پوشش ۳۹% سود خالص به ۱ میلیارد تومانی به میزان ۶۰% کاهش. مقدار فروش ۳۳% کاهش.

نائین- اسناد دریافتنی ۱۹۰% افزایش و مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان، فروش خالص با ۲۹% رشد برابر ۱۷.۷ میلیارد تومان، سود عملیاتی ۱.۷ میلیارد تومان و ۱۱% رشد، مقدار تولید ۱۴% رشد و مقدار فروش هم ۱۰% رشد داشته است. ۱۷ تومان پوشش شش ماه سود. ۵۴ تومن انباشته هر سهم.

غفارس- رشد ۶ درصد فروش خالص به رقم ۱۴۱.۷ میلیارد، حاشیه سود ناخالص ۱۰.۲% با رشد ۱.۲ درصدی همراه بوده است، موجودی نقد با ۲۹۵% افزایش ۳.۵میلیارد و بدهی به شرکت های گروه با ۲۲۳% افزایش ۵.۸ میلیارد تومان. سود عملیاتی شرکت با ۴۳% افزایش

حرهشا- کاهش موجودی نقد ۷۵% رقم ۱۴۹ میلیون- رشد ۲۸% فروش رقم ۱۴ میلیارد، سود ناخالص رشد ۷۰% و رقم ۱.۱۶ میلیارد، سود خالص با ۱۱۶% افزابش ۶۴۴ میلیون تومان و به ازای هر سهم ۴۳ تومان، ۱۳۳ تومان انباشته و سود حداقل ۶۰ تومان، قیمت فعلی ۲۲۰ تومان.

خراسا- اسناد پرداختی با ۵۵۸% رشد رقم ۳۳.۲ میلیارد تومان، کاهش فروش ۹% رقم ۲۶۹.۶ میلیارد تومان، کاهش ۱۵% سود ناخالص ۱۴۴ میلیارد، سود خالص هم با ۱۸% کاهش ۱۴۷.۵ میلیارد تومان. قیمت خوراک گاز ۳۴۴۵ ریال و سوخت ۱۳۲۰ ریال- نرخ فروش دولتی ۶۱۲۵ ریالی، نرخ دلار ۳۳۱۴ تومان. مقدار فروش نیز ۱۴% افت.

شدوص- فروش ۲۹ میلیارد و ۴۲% پوشش و افت نسبت به سال پیش ۱۷.۶% افت فروش، کاهش حاشیه سود ناخالص، سود عملیاتی ۶۷۸ میلیون، ۷۶۵ میلیون خالص، افزایش مقداری تولید و فروش و موجودی مواد اولیه

ونفت- افزایش ۱۷۳۴ درصدی موجودی نقد عمدتا به علت فروش قشم به همراه اسناد دریافتنی بلند مدت.

همراه- رشد ۱۰% فروش و رقم ۴،۴۱۳ میلیارد، سود عملیاتی با ۷% افزایش ۱۳۶۸ میلیارد، سود خالص ۱۲۶۵ میلیارد تومان.

فملی- رشد ۷۴۸% اسناد پرداختنی رقم ۲۷۶،۹۰۰ میلیارد تومان، رشد پیش دریافت ها ۳۵۸% به رقم ۶،۶۴۸ میلیارد. فروش خالص کاهش ۳۸% و سود ناخالص کاهش ۵۶% و رقم فروش ۱،۴۷۱،۵۸۷ میلیارد تومان و رقم سود ناخالص ۴۴۷ میلیارد، حاشیه ناخالص از ۴۳% به ۳۰% رسیده است، سو عملیاتی با کاهش ۶۶% رقم ۳۰۶ میلیارد تومان، سود خالص ۱۸۷.۹ میلیارد و برابر با ۴۳ ریال به ازای هر سهم. رشد مقداری تولید ۱۷.۲% و رشد مقدار فروش منفی ۱۶% .

کتوکا- رشد ۲۳ درصدی فروش به رقم ۲۰.۹ میلیارد تومان، تغییر خاصی در شرکت روی نداده است و رشد در حد تورم صورت گرفته است. سود خالص ۳ میلیارد.

فاما- گزارش ضعیفی داشت و افت ۲۵% فروش و سود اخالص و مقدار تولید وفروش

دتولید- رشد ۱۷ درصدی فروش به رقم ۵۳.۹ میلیارد تومان،افت ۴% حاشیه سود ناخالص، نکته ی خاصی در گزارش نیست و معمولی.

درازک- رشد موجودی نقد و بدهی. ۱۲% رشد سود ناخالص و رقم ۵۳.۹ میلیارد، هزینه مالی رشد ۳۵% به رقم ۱۴.۹ میلیارد تومان، افت ۱۴% سود خالص و رقم ۳۲.۳ میلیارد تومان. افت ۵% مقدار فروش.

دلر- رشد ۲۲% فروش به رقم ۱۵۰.۷ میلیارد تومان، افزیاش حاشیه سود ناخالص و رشد این سود ۷۹ درصد و رقم ۵۱.۵ میلیارد تومان، رشد ۹۷%سود عملیاتی به رقم ۴۰.۹ میلیارد تومان. سود خالص ۱۰.۹ میلیارد تومان. رد ۱۶۶% موجودی نقد به رقم ۱۴.۷ میلیارد. رشد وجه نقد عملیاتی. رشد بیش از ۲۰% تولید و فروش مقداری.

*اتکای- رشد ۹۵ درصدی موجودی نقد به ۳ میلیارد، رشد بدهی به بیمه گران اتکایی ۲۰۸% رقم زیاد نیست، رشد ۱۲% حق بیمه به ۳۲.۳ میلیارد، رشد ۱۳۳% سود ناخالص فعالیت بیمه ای به رقم ۱۰.۳ میلیارد، رشد ۳۲% سود خالص به رقم ۳۷.۷ میلیارد تومان.

فولاد- پوشش ۴۹% از فروش ۴،۲۵۵ میلیارد، کاهش حاشیه ناخالص، پوشش ۷۴% سود خالص هر سهم ۱۰ تومان، افت مقدار تولید و فروش نسبت به سال گذشته به میزان ۵ و ۱۴ درصد و افزایش موجودی انبار به علت فضای رکودی فعلی، کاهش ۲۰ مبلغ فروش.

بنیرو- فروش ۵۷% پوشش به رقم ۳۶.۲ میلیارد تومان، افزایش حاشیه سود ناخالص و سود ناخالص ۱۰.۹ میلیارد، پوشش ۴۲ سودد خالص رقم ۶.۷ میلیارد. رشد ۵۰% مبلغ فروش و رشد مقداری تولید وفروش.

کباده- رشد ۲۶۱% پیش دریافت به رقم ۳.۵ میلیارد، رشد ۱۸۱% پیش پرداخت به رقم ۹۸۴ میلیون. گزارش ضعیف.

ثاباد- مثل پارسال تقریبا!!

فافزا- رشد ۲۰% فروش به رقم ۱۱.۸ میلیارد، افت ناخالص ۱۹% به رقم ۳.۲۶ میلیارد، افت ۴% خالص ۲.۴۲ میلیارد. رشد تولید و فروش مقداری.

مبین رشد ۱۳ درصدی فروش و ۲۰ درصدی سودناخالص، رشد ۳۶ درصدی سود خالص و پوشش ۳۵ تومانی.

ادامه دارد . . .

گزارشات از کدال

3 پاسخ
 1. شفیعی
  شفیعی گفته:

  ممنون آقای رحمانی و برای جالب بود که تقریبا اکثر گزارشات و حتی آنهایی که کسی به آن ها نمی پردازد را هم بررسی کرده بودید. شما برای شش ماهه دوم چه سهم هایی رو پیشنهاد می کنید؟

  پاسخ
  • hasanrahmani
   hasanrahmani گفته:

   با سلام خدمت شما
   از لطف شما متشکرم. در حقیقت اینجا قصد پیشنهاد سهم به صورت مستقیم را نداریم و بیشتر به استراتژی های معاملات و افزایش دانش مالی و سپس بررسی سهام خواهیم پرداخت و اعتقاد داریم شما کاربران حرفه ای بهترین پیشنهاد دهندگان خواهید بود و تلاش خواهیم داشت که با بررسی های دقیق سهام برتر را بررسی داشته باشیم.
   شخصا در بین این گزارشات و تحلیل های صورت گرفته شرکت های رانفور، الحاوی، مبین، دفرا، حرهشا و . . . را بیشتر ترجیح می دهم.
   امیدوارم توانسته باشم کمکی کرده باشم.
   شاد و پیروز باشید!

   پاسخ
 2. ghasemipoor
  ghasemipoor گفته:

  سلام
  به تازگی با سایت شما آشنا شدم و بسیار متشکرم. دوره ی رایگان را شرکت کرده ام و حالا به نظر شما چه کار باید بکنم؟
  برای مطالعه ی این گزارشاتی که تهیه کردید باید به کجا مراجعه کنم؟

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *