بایگانی برچسب برای: تحلیل بنیادی

تحلیل بورس

یکی از مهمترین اقدامات تحلیل گران بنیادی در تحلیل بورس، تحلیل گزارشات شرکت های بورس می باشد.در نیمه ی دوم سال سهام چه شرکتی را بخریم؟

با عرض سلام و احترام خدمت شما

همواره بخش بزرگی از تصمیمات سرمایه گذاری در بورس بر مبنای اطلاعات گزارشات سه و شش و نه و دوازده ماهه صورت می گیرد و تحلیل گران بنیادی به ارزیابی این گزارشات از سویی در جهت پیش بینی رشد شرکت و هنچنین سوگیری اقتصاد کلان کشور می پردازند. بررسی این گزارش ها از آن جهت بسیار اهمیت دارد چرا که شرایط عملیاتی و مالی شرکت ها را در مقاطع مشخص نشان داده و سرمایه گذاران را از روند کاری شرکت مطلع می سازد.  با توجه به اینکه بیشتر شرکت های بورس تهران سال مالی شان در پایان اسفند ماه به تاریخ ۱۲/۲۹ هست در هفته ی پایانی مهرماه همواره گزارشات مالی شش ماهه شرکت ها منتشر می شود و این روند تا ده روز ابتدایی آبان ماه ادامه دار است و تحلیل گران بنیادی در این روزها فشار کاری شدیدی را به جهت بررسی این گزارشات پشت سر می گذارند. بنده هم در این روزها گزیده ی کوتاهی از خلاصه ی گزارشات این روزهای کدال را در زیر آورده ام و ان شا الله این لیستی خواهد بود برای بررسی های دقیق تحلیلی که در آینده صورت خواهد گرفت.

تحلیل بورس و گزارشات شش ماهه سال ۱۳۹۴

غشوکو ترازنامه رشد ۲۷۶ میلیونی پرداختنی درون گروهی. فروش ۱۶% افزایش و برابر ۹ میلیارد و سود عملیاتی ۶۷۵ میلیون و ۲ درصد کاهش، پوششش سود ۱۳ تومن بدون تغییر. رشد ۴ درصدی تولید و فروش مقداری

سرمایه گذاری ساختمان نوین ترازنامه بی تغییر. سود سرمایه گذاری ۹درصد رشد و ۴.۲ میلیارد،سود عملیاتی هم همینطور و ۷ میلیارد و پوشش سود بدون تغییر ۱۹ تومان. (۱۲ ماهه)

دسینا فروش شش ماهه ۷۷ میلیارد و رشد ۲۰ درصدی، رشد حاشیه سود عملیاتی و رشد ۳۶ درصدی سود عملیاتی به ۴۱.۳ میلیارد تومان، پوشش ۵۴ درصدی و برابر ۱۵۱ تومان. رشد ۸ درصدی مقداری و ۲۱ درصدی مبلغ فروش. نرخ دلار ۲۰۰ تومن کمتر از مبادله ای. رقم اختلاف ۸۰۰ میلیون تومان.

غنوش شش ماهه ۵.۶ میلیارد فروش مثل پارسال، حاشیه سود شش ماهه ۶ درصد بیشتر، پوشش ۵۰ درصدی سود عملیاتی به مبلغ ۲۱۹ م، افت ۶۹ درصدی سود عملیاتی، پوشش ۵۹ درصدی برابر ۷ تومان و افت ۳۳درصدی.۶۳ درصد افت مقداری تولید و ۶% کاهش مقداری فروش. خرید مواد اولیه ۸۵۰۰۰ یورو به نرخ ۵۴۰۰ تومن!

عمران و سازندگی قزوین- ترازنامه بی تغییر. رشد ۵۵ درصدی فروشو مبلغ فروش ۴.۲ میلیارد تومان، رشد ۴۲ درصد سود عملیاتی و مبلغ ۲.۷ میلیارد تومان. هزینه مالی با رشد ۵۸۶ میلیون تومان. ۶۰ تومان سود هر سهم و سود خالص ۲.۴ میلیارد تومان.

بیمه کوثر- رشد ۲۳ درصد حق بیمه صادره و مبلغ ۳۸۱ میلیارد تومان، سود خالص با ۶ میلیارد افزایش ۳۰ میلیارد تومان.

ولساپا- رشد ۵۴ درصدی موجودی نقد و رقم آن ۱۱۲ میلیارد تومان، سایر دارایی ها ۲۹۱ درصد افزایش به مبلغ ۷۶ میلیارد تومان و رشد ۱۰۰ درصدی تسهیلات به ۷۹۸ میلیارد. رشد ۱۵۸ درصدی لیزینگ به ۱۹۳.۸ میلیارد، رشد ۸۸۸ درصدی سود عملیاتی به ۷۴.۴ میلیارد، سود خالص با ۳۳۵ درصد افزایش ۶۶.۷ میلیارد تومان.

*لبوتا- موجودی نقد کاهش ۲۸ درصد به ۱۲.۳ میلیارد تومان، رشد ۲۴۴ درصدی پیش پرداخت ها به ۱۵.۸ میلیارد تومان، رشد ۴۷۶ درصدی پیش دریافت به ۳۶.۵ میلیارد تومان. فروش بدون تغییر ۲۵۵ میلیارد، ناخالص با ۱۲% افزایش ۶۷.۶ میلیارد تومان، سود عملیاتی با دو درصد کاهش ۳۴.۴ میلیارد تومان. رشد ۳% حاشیه ناخالص برابر با ۲۶.۷% و افت ۰.۳ % حاشیه عملیاتی، هزینه ی مالی بدون تغییر ۳۴.۴ میلیارد تومان، سود خالص با ۶۰% کاهش ۷۷۵ میلیون. سود هر سهم ۱۱ ریال.مقدار تولید بی تغییر و مقدار فروش ۲۸ درصد کاهش.

چکاوه- پوشش ۳۱ درصدی فروش و مبلغ ۱۱ میلیارد تومان و کاهش ۳۵% فروش، سود عملیاتی ۶۹۷ میلیون تومان، سود عملیاتی ۶۹۷ میلیون تومانی و پوشش ۳۹% سود خالص به ۱ میلیارد تومانی به میزان ۶۰% کاهش. مقدار فروش ۳۳% کاهش.

نائین- اسناد دریافتنی ۱۹۰% افزایش و مبلغ ۴.۸ میلیارد تومان، فروش خالص با ۲۹% رشد برابر ۱۷.۷ میلیارد تومان، سود عملیاتی ۱.۷ میلیارد تومان و ۱۱% رشد، مقدار تولید ۱۴% رشد و مقدار فروش هم ۱۰% رشد داشته است. ۱۷ تومان پوشش شش ماه سود. ۵۴ تومن انباشته هر سهم.

غفارس- رشد ۶ درصد فروش خالص به رقم ۱۴۱.۷ میلیارد، حاشیه سود ناخالص ۱۰.۲% با رشد ۱.۲ درصدی همراه بوده است، موجودی نقد با ۲۹۵% افزایش ۳.۵میلیارد و بدهی به شرکت های گروه با ۲۲۳% افزایش ۵.۸ میلیارد تومان. سود عملیاتی شرکت با ۴۳% افزایش

حرهشا- کاهش موجودی نقد ۷۵% رقم ۱۴۹ میلیون- رشد ۲۸% فروش رقم ۱۴ میلیارد، سود ناخالص رشد ۷۰% و رقم ۱.۱۶ میلیارد، سود خالص با ۱۱۶% افزابش ۶۴۴ میلیون تومان و به ازای هر سهم ۴۳ تومان، ۱۳۳ تومان انباشته و سود حداقل ۶۰ تومان، قیمت فعلی ۲۲۰ تومان.

خراسا- اسناد پرداختی با ۵۵۸% رشد رقم ۳۳.۲ میلیارد تومان، کاهش فروش ۹% رقم ۲۶۹.۶ میلیارد تومان، کاهش ۱۵% سود ناخالص ۱۴۴ میلیارد، سود خالص هم با ۱۸% کاهش ۱۴۷.۵ میلیارد تومان. قیمت خوراک گاز ۳۴۴۵ ریال و سوخت ۱۳۲۰ ریال- نرخ فروش دولتی ۶۱۲۵ ریالی، نرخ دلار ۳۳۱۴ تومان. مقدار فروش نیز ۱۴% افت.

شدوص- فروش ۲۹ میلیارد و ۴۲% پوشش و افت نسبت به سال پیش ۱۷.۶% افت فروش، کاهش حاشیه سود ناخالص، سود عملیاتی ۶۷۸ میلیون، ۷۶۵ میلیون خالص، افزایش مقداری تولید و فروش و موجودی مواد اولیه

ونفت- افزایش ۱۷۳۴ درصدی موجودی نقد عمدتا به علت فروش قشم به همراه اسناد دریافتنی بلند مدت.

همراه- رشد ۱۰% فروش و رقم ۴،۴۱۳ میلیارد، سود عملیاتی با ۷% افزایش ۱۳۶۸ میلیارد، سود خالص ۱۲۶۵ میلیارد تومان.

فملی- رشد ۷۴۸% اسناد پرداختنی رقم ۲۷۶،۹۰۰ میلیارد تومان، رشد پیش دریافت ها ۳۵۸% به رقم ۶،۶۴۸ میلیارد. فروش خالص کاهش ۳۸% و سود ناخالص کاهش ۵۶% و رقم فروش ۱،۴۷۱،۵۸۷ میلیارد تومان و رقم سود ناخالص ۴۴۷ میلیارد، حاشیه ناخالص از ۴۳% به ۳۰% رسیده است، سو عملیاتی با کاهش ۶۶% رقم ۳۰۶ میلیارد تومان، سود خالص ۱۸۷.۹ میلیارد و برابر با ۴۳ ریال به ازای هر سهم. رشد مقداری تولید ۱۷.۲% و رشد مقدار فروش منفی ۱۶% .

کتوکا- رشد ۲۳ درصدی فروش به رقم ۲۰.۹ میلیارد تومان، تغییر خاصی در شرکت روی نداده است و رشد در حد تورم صورت گرفته است. سود خالص ۳ میلیارد.

فاما- گزارش ضعیفی داشت و افت ۲۵% فروش و سود اخالص و مقدار تولید وفروش

دتولید- رشد ۱۷ درصدی فروش به رقم ۵۳.۹ میلیارد تومان،افت ۴% حاشیه سود ناخالص، نکته ی خاصی در گزارش نیست و معمولی.

درازک- رشد موجودی نقد و بدهی. ۱۲% رشد سود ناخالص و رقم ۵۳.۹ میلیارد، هزینه مالی رشد ۳۵% به رقم ۱۴.۹ میلیارد تومان، افت ۱۴% سود خالص و رقم ۳۲.۳ میلیارد تومان. افت ۵% مقدار فروش.

دلر- رشد ۲۲% فروش به رقم ۱۵۰.۷ میلیارد تومان، افزیاش حاشیه سود ناخالص و رشد این سود ۷۹ درصد و رقم ۵۱.۵ میلیارد تومان، رشد ۹۷%سود عملیاتی به رقم ۴۰.۹ میلیارد تومان. سود خالص ۱۰.۹ میلیارد تومان. رد ۱۶۶% موجودی نقد به رقم ۱۴.۷ میلیارد. رشد وجه نقد عملیاتی. رشد بیش از ۲۰% تولید و فروش مقداری.

*اتکای- رشد ۹۵ درصدی موجودی نقد به ۳ میلیارد، رشد بدهی به بیمه گران اتکایی ۲۰۸% رقم زیاد نیست، رشد ۱۲% حق بیمه به ۳۲.۳ میلیارد، رشد ۱۳۳% سود ناخالص فعالیت بیمه ای به رقم ۱۰.۳ میلیارد، رشد ۳۲% سود خالص به رقم ۳۷.۷ میلیارد تومان.

فولاد- پوشش ۴۹% از فروش ۴،۲۵۵ میلیارد، کاهش حاشیه ناخالص، پوشش ۷۴% سود خالص هر سهم ۱۰ تومان، افت مقدار تولید و فروش نسبت به سال گذشته به میزان ۵ و ۱۴ درصد و افزایش موجودی انبار به علت فضای رکودی فعلی، کاهش ۲۰ مبلغ فروش.

بنیرو- فروش ۵۷% پوشش به رقم ۳۶.۲ میلیارد تومان، افزایش حاشیه سود ناخالص و سود ناخالص ۱۰.۹ میلیارد، پوشش ۴۲ سودد خالص رقم ۶.۷ میلیارد. رشد ۵۰% مبلغ فروش و رشد مقداری تولید وفروش.

کباده- رشد ۲۶۱% پیش دریافت به رقم ۳.۵ میلیارد، رشد ۱۸۱% پیش پرداخت به رقم ۹۸۴ میلیون. گزارش ضعیف.

ثاباد- مثل پارسال تقریبا!!

فافزا- رشد ۲۰% فروش به رقم ۱۱.۸ میلیارد، افت ناخالص ۱۹% به رقم ۳.۲۶ میلیارد، افت ۴% خالص ۲.۴۲ میلیارد. رشد تولید و فروش مقداری.

مبین رشد ۱۳ درصدی فروش و ۲۰ درصدی سودناخالص، رشد ۳۶ درصدی سود خالص و پوشش ۳۵ تومانی.

ادامه دارد . . .

گزارشات از کدال

تحلیل بنیادی غپینو

شرکت مینو یکی از با سابقه ترین شرکت های صنایع غذایی در داخل کشور به شمار می آید و کمتر فردی را می توان نام برد که از محصولات این شرکت عریض و طویل استفاده نکرده باشد اما در اینجا قصد نداریم شرکت مینو را تنها ازین منظر بررسی نماییم و برای ما مهم شرایط مالی شرکت است چرا که ظهور رقبای بزرگ در این صنعت با از دست دادن بازار برخی محصولات همراه بوده است.

تحلیل بنیادی غپینو

این شرکت در سال ۱۳۳۸ تاسیس شده و در حال حاضر دارای سه واحد فرعی به نام های مینو فارس و آرایشی بهداشتی مینو می باشد.

شرکت در سال ۹۳ عملکرد قابل قبولی نداشته است و صرفا مسیر گذشته ی خود را پیموده است و با وجود گسترده شدن بازار محصولات خوراکی با افزایش سهم بازار شرکت مواجه نشده ایم. مسلما دنیای امروز تجارت نیازمند تغییر روش ها و به کارگیری استراتژی های دقیق تری می باشد.

شرکت با توجه به سابقه طولانی مدت خود و برند شناخته شده در صورت رفع تحریم ها با افزایش صادرات مواجه خواهد شد.

حاشیه سود غپینو

شرکت با وجود پیش بینی افزایش فروش ۱۶ درصدی در فروش ریالی ولی با کاهش سود ناخالص همراه است و این امر حاکی از کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۰% به ۲۲% می باشد. همچنین حاشیه سود خالص شرکت پیش بینی سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۰% بوده است و در سال مالی ۹۳ برابر با ۱۲% بوده است و شرکت دلیلی بابت کاهش حاشیه سود اعلام ننموده است. در پایان نیز سود هم سهم شرکت با افزایش ۴ ریالی نسبت به سال گذشته ۵۰۴ ریال پیش بینی شده است. البته سود خالص شرکت به علت عملیات تسعیر ارز و زیان ناشی از آن در سال گذشته ۱۱.۶ میلیارد تومان کاهش یافته است و با حذف این مورد و در پیش گرفتن رویه ی قبل سود پیش بینی سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهشی ۲۲ درصدی داشته است.

ریسک مالی غپینو

شرکت از مشکل سرمایه در گردش ریسکی ندارد و مقدار هزینه مالی هم در سطح مطلوبی قرار دارد و نسبت به سال گذشته بر خلاف سایر صنایع این بخش افزایش اندکی را نشان می دهد و این هزینه در محدوده ۱۱ میلیارد تومان قرار دارد و همچنین شرکت توانایی در اختیار گرفتن تسهیلات با نرخ های مناسب را دارا می باشد و اکنون نیز ازین منظر شرایط خوبی دارد.

افزایش نرخ: شرکت در گزارش خود تقریبا در همه ی سبد محصولات خود افزایش نرخ را پیش بینی نموده است. البته با توجه به رویه ی این سالهای کشور و در نظر گرفتن روند تورمی کشور ما در شش ماه دوم شاهد افزایش تورم مواد غذایی هستیم و بدین ترنیب شرکت مینو نیز مانند سنوات گذشته و همگام با بازار در شش ماهه دوم افزایش نرخ ها را در قیمت محصولات خود دخیل خواهد کرد.

با توجه به سبد محصولات شرکت و وزن ریالی فروش هر یک از محصولات به صورت میانگین شرکت افزایش نرخی برابر با ۱۲% برای محصولات خود در نظر گرفته است و با توجه به در نظر گرفتن فروش محصولات جدید شکلات برای این محصول افزایش حجم نیز در نظر گرفته شده است. البته لازم به ذکر است که شرکت فروش محصولات خود را در بودجه مطابق با آخرین نرخ های سال ۹۲ در نظر گرفته است و افزایش ۱۵ درصدی فروش دور از ذهن نخواهد بود.

مواد اولیه صنایع غذایی مینو

شرکت عمده ی مواد اولیه ی مورد نیاز خود را از داخل تامین می کند و ارز بری این بخش به مقدار ۱،۶۳۲،۰۰۰ دلار می باشد و تقریبا ۱۹ درصد از خرید مواد الیه را شامل می شود که با توجه به پیش بینی فروش صادراتی ۵۲۹،۰۰۰ دلاری ریسک بالایی برای شرکت متصور نیست. شرکت برای روغن خوراکی نیز افزایش نرخی ۱۵% در نظر گرفته است که با توجه به عدم افزایش قیمت این محصول و روند قیمت های جهانی احتمال افزایش قیمت این محصول کم خواهد بود و باید موجودی شرکت مورد بررسی قرار بگیرد.

مصرف روغن شرکت با توجه به گزارش سه ماهه در سال گذشته ۵،۶۰۲،۰۴۹ کیلوگرم معادل با ۲۲۷،۵۳۳ میلیون ريال بوده است و برای امسال مصرف این کالا ۵،۹۵۶،۹۸۲ کیلوگرم معادل با ۲۵۶۴۹۴ میلیون ريال می باشد که نشان دهنده پیشبینی افزایش از هر کیلو ۴،۰۶۱ تومان به ۴،۳۰۵ تومان معادل با افزایش ۶% می باشد. با توجه به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیازی به تعدیل نیست. و با توجه به اولین پیش بینی شرکت، قیمت روغن با ۱۵% افزایش از ۳،۹۷۹ تومان در سال ۹۳ به رقم ۴،۵۸۰ تومان در سال ۹۴ محاسبه شده است. با لحاظ کردن این موضوع سود شرکت قابلیت افزایش ۵ تومانی را دارد.

با این تفاسیر بهتر است ارقام این بخش مورد بررسی بیشتری قرار گیرد ولی با توجه به اندک بودن آن می توان از آن صرف نظر کرد.

به طور کلی شرکت نرخ خرید مواد اولیه را ۱۰% افزایش داده است.

روند گزارش دهی تاریخی غپینو

شرکت در سنوات قبل همواره در ارائه گزارشات به صورت محافظه کارانه عمل نموده است.

سبد محصولات شرکت و حاشیه سود محصولات مینو

 

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | سبد محصول غپینو

همانطور که در جدول بالا مشاهده می شود حاشیه سود ناخالص محصول ویفر از همه بالاتر است و پس از آن آدامس با حاشیه ناخالص ۳۶ درصدی قرار دارد و با در نظر گرفتن گستردگی بازار آدامس کشور و ورود رقبای داخلی پیش بینی میشه فعالیت ها در این بخش افزایش داشته باشد. در بخش فروش صادراتی نیز در این محصول حاشیه سود ناخالص مناسبی وجود دارد و با رفع تحریم ها شرکت می تولند بازارهای خوبی در کشورهای خارجی نظیر آفریقا داشته باشد و فروش مناسبی را با این چشم انداز کسب کند.

شرکت در حوزه ی آدامس حرکت مناسبی داشت و توانست از فرصت موجود به خوبی بهره برداری نماید و اقدام در جهت تنوع محصولات شکلاتی هم به نظر با استقبال مناسب تری همراه خواهد شد و توانایی شرکت برای سالهای آتی را نشان می دهد. حجم دلاری بازار محصول شکلات در منطقه ی خاورمیانه و آسیای میانه ۱۰ میلیارد دلار برآورد میشود که سهم ایران در این بازار در حدود ۵ درصد است و در داخل هم با بازاری ۲۰۰ میلیارد تومنی مواجه هستیم و توسعه ی این خط همچنان ادامه خواهد داشت.

عرضه اولیه شرکت های زیر مجموعه مینو

این شرکت برنامه ی عرضه ی آرایشی بهداشتی مینو را به فرابورس دارد. سرمایه ی این شرکت ۱۵ میلیارد تومان می باشد که مشتمل بر ۱۵۰ میلیون سهم به ارزش دفتری ۱۰۰ تومان می باشد. این شرکت به ازای هر سهم ۴۷ تومان سود خواهد ساخت که ۱۰ درصد ازین مبلغ را تقسیم خواهد نمود. در صورت عرصه ی این شرکت می توان درآمد غیر عملیاتی نیز شناسایی نماید که البته با وجود قطعی نبودن این اتقاق در سال مالی ۹۴ و سنگین نبودن مبلغ می تواند از آن چشم پوشی نمود.

طرح توسعه غپینو

خط تولید استحصال دانه کاکائو.

طرح دیگر شرکت طرح تولید پیتزا می باشد که از آن می گذریم و نیازی به بررسی ندارد . . . !

تحلیل بنیادی غپینو بر اساس گزارش میان دوره

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | نرخ فروش سه ماهه غپینو

شرکت در سه ماهه ی ابتدایی سال موفق به فروش ۵۹.۷ میلیارد تومان شده است و ۲۰% از بودجه ی سالیانه ی خود را پوشش داده است همچنین حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه ی ابتدایی با با ۳% کاهش نسبت به پیش بینی سالیانه ی ۲۲درصدی همراه بوده است که می تولند حاکی از ترکیبات فروش شرکت باشد/ با توجه بته فضای رکودی و ارائه ی تخفیفات افت حاشیه سود ناخالص تا حدی طبیعی خواهد بود. این نسبت در سال ۹۳ برابر با ۲۷.۸% بوده است و کاهش ۵ درصدی آن نسبت به سال ۹۳ قابل بررسی خواهد بود.

بدین ترتیب سود ناخالص شرکت در پایان سه ماهه ی ابتدایی ۱۱.۶ میلیارد تومان بوده است و ۱۸% از بودجه ی اعلامی را شامل می شود. سود عملیاتی شرکت نیز نسبت به سه ماهه ی ابتدایی سال گذشته کاهش یافته است و سیگنال مناسبی ارزیابی نمی شود و هرگونه تصمیم گیری در خصوص شرکت را متکی به گزارش شش ماهه می کند. در پایان با اضافه شدن سایر درآمدها به میزان ۲.۵ میلیارد تومان سود خالص شرکت برابر با ۶.۷ میلیارد تومان شده است و به ازای هر سهم ۱۰.۷ تومان سود ساخته شده است و پوششی ۲۱ درصد داشته است. اطلاعات سه ماهه ابتدایی سال ۹۴ در مقایسه به سه ماهه ابتدایی سال ۹۳ امیدوارکننده نیست و تصمیم گیری با توجه به گزارش شش ماهه از ریسک اقدام احتمالی خواهد کاست.

شرکت در سه ماهه نسبت به سه ماهه ی سال گذشته ۶.۳% کاهش مقداری تولید داشته است و از منظر تولید شرایط مناسبی نداشته است و تقریبا در همه ی محصولات جز ویفر و شیک با کاهش مقداری تولید مواجه هستیم و ۲۱% از بودجه ی تولیدی پوشش داده شده است. همینطور با توجه به فعالیت شرکت با کاهش تولید با کاهش فروش هم مواجه هستیم. در جدول زیر می تولنید تغییرات نرخ فروش هر کیلوگرم از محصولات را مشاهده بفرمایید:

با توجه به جدول مشخص است که تغییر نرخی صورت نگرفته است و جدول خود گویا هست و نیاز به توضیح بیشتری نیست.

با کاهش مقدار تولید و به تبع آن فروش در بخش مصرف هم کاهش مصرف را شاهد هستیم ولی به علت افزایش دستمزد ها و عدم افزایش قیمت محصول در بهای تمام شده ی محصولات و حاشیه ی سود آن ها کاهش را نشان می دهد.

شرکت ۱۹% از مواد اولیه خود را که بیشتر شامل “مالتیتول” و “مانتیتول” می شود را از خارج از کشور تهیه می کند و نرخ دلار را ۳،۳۲۱ تومان در نظر گرفته است و ریسکی ازین ناحیه به شرکت تحمیل نمی شود. در کل عملکرد شرکت در سه ماهه قابل قبول ارزیابی نمی شود و با در نظر گرفتن گزارش شش ماهه می توان تصمیم کم ریسک تری گرفت.

تحلیل بنیادی غپینو بخش ترازنامه

در بخش دارایی جاری با افزایش ۴میلیارد تومانی سفارشات رو به رو هستیم و هیچ تغییر قابل توجهی دیده نمی شود. همچنین سود انباشته شرکت به ازای هر سهم برابر با ۱۱۲ تومان می باشد.

تحلیل نسبت های مالی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو

دوره وصول مطالبات مینو

در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۳۵.۱۹ و در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱۰۴.۷ بوده است. انتظار می رود ادامه ی این روند به بخش مالی و نقدینگی شرکت فشار بیاورد و با توجه شرایط رکودی افزایش این نسبت در سال ۹۴ نیز مورد انتظار است.

دوره گردش موجودی کالا مینو

این رقم در سال ۹۳ برابر با ۵۵.۶۷ و در سال ۹۲ برابر با ۴۶.۶ بوده است، در این دوره کاهش فروش در سال ۹۳ از منظر ریالی و مقداری (تقریبا ۱% ریالی و ۱۱% مقداری) را داشته ایم.

نسبت جریان نقد عملیاتی به فروش غپینو

این نسبت را از منظر تغییرات نقدینگی مورد بررسی قرار می دهیم و نتایح در جدول زیر مشخص است:

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | جریان نقد عملیاتی به فروش غپینو

به نظر بررسی روند ۵ ساله ی شرکت با توجه به شرایط اقتصاد کلان بتواند دید بهتری به ما بدهد البته در صورتی که سیاست های شرکت در طی دوره ی بلند مدت از روند مناسبی برخوردار باشد و با توچه به اینکه این مهم عملا برقرار نبوده است از آن صرف نظر شده است. شرکت در سه ماهه ی ابتدایی سال نیز اندکی ضعیف تر عمل نموده است و این با توجه به شرایط رکودی اقتصاد قابل چشمپوشی است.

تحلیل بنیادی غپینو و نرخ رشد شرکت

شرکت در طول ۷ سال اخیر نرخی رشدی برابر با ۳۰.۶۵% در سود خالص داشته است و ازین منظر از نرخ مناسبی برخوردار است و در صورتی که سود آن را بخواهیم فارغ از مباحث اقتصاد کلان در نظر بگیریم سود خالص شرکت در حدود ۹۰% رشد را نشان می دهد و از ۱۶.۹ میلیارد تومان در سال ۸۷ به ۳۲.۳ میلیارد در پیش بینی سال ۱۳۹۴ تومان رسیده است. ( فرض می کنیم با توجه به صنعت و فضای اقتصادی فعلی سود اعلامی شرکت ساخته خواهد شد)

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | نرخ رشد تاریخی

نرخ رشد میانگین سالیانه غپینو :

 

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | نرخ رشد غپینو

شرکت در مقام مقایسه با سایر صنایع و گروه خود عملکردی معمولی داشه است و اتفاقات آن ارزش بررسی دارد.

تحلیل بنیادی و تحلیل حاشیه سود غپینو

رگرسیون حاشیه سود

در اینجا نمودار حاشیه سود ۷ سال اخیر شرکت به نمایش در آمده است:

تحلیل بنیادی غپینو | حاشیه سود خالص غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | حاشیه سود خالص غپینو

با این تفاسیر و مطابق نمودار حاشیه سود شرکت تغییرات خاصی نخواهد داشت و پیش بینی شرکت با احتمال بالایی محقق خواهد شد.

در نمودار زیر برای بیرون کشیدن سود عرضه و ضرر تسعیر ارز نمودار سود عملیاتی شرکت نیز قرار داده شده است:

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | حاشیه سود عملیاتی غپینو

تحلیل استراتژی معاملات

 

حال برای تست تطبیق اطلاعات شرکت با استراتژی معاملاتی نرخ رشد سالیانه (۵ سال اخیر) را بررسی می کنیم.

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | نرخ رشد سالانه غپینو

نرخ رشد سالیانه شرکت از نوسان بالایی برخوردار است که البته در پنج سال اخیر تحت شرایط خاص اقتصادی بوده است و کاملا قابل اتکا نیست و با آمدن گزارش شش ماهه می توان در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم قطعی گرفت.

تحلیل بنیادی غپینو

 

حال با تمام تفاسیر و جمع بندی ها سود تحلیلی امسال را برآورد می کنیم و سپس تصمیم گیری بر اساس این دو سناریو. سناریو یک : پیش بینی خود شرکت سناریو دو: سود تحلیلی

تحلیل بنیادی غپینو

تحلیل بنیادی غپینو | تحلیل سناریو

سناریو تحلیلی با فرض افزایش نرخ فروش محصولات و افزایش حاشیه ی سود شرکت و دیگر مفروضات ذکر شده در همین گزارش تحلیلی می باشد.

با توجه به اطلاعات گزارش تحلیلی و ثبات شرایط افتصادی سود هر سهم شرکت مطابق سناریوی خوشبینانه قابلیت افزایش به ۷۰ تومان به ازای هر سهم را دارد. بدیهی است که با تغییر شرایط کلان یا خرد پیش بینی شرکت یا سود تحلیلی تغییر خواهند کرد ولی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی فعلی بعید به نظر می رسد سود خوشبینانه محقق شود و محدوده ی پوشش سود در همان حدود اعلامی شرکت در شرایط فعلی قابل محقق است.

افزایش سرمایه غپینو

شرکت در سال ۹۴ قصد افزایش سرمایه از ۶۳۰ میلیارد به ۱،۰۰۰ میلیارد معادل ۵۸.۷% را دارد. با توجه به اینکه این افزایش سرمایه از انباشته است به سهامداران سهام جایزه تعلق می گیرد و شرایط رفتاری سهامداران حاکی از استقبال از این نوع افزایش سرمایه می باشد و در صورت بهبود ریسک های سیتماتیک و شرایط مناسب بازار انتظار رشد قیمت سهم انتظار بی جایی نخواهد بود.

روند قیمت سهم (تحلیل تکنیکال غپینو)

 

تحلیل تکنیکال غپینو

تحلیل تکنیکال غپینو در شهریور ماه

حال تایید حرکت و روند در مهر ماه

تحلیل تکنیکال غپینو

تحلیل تکنیکال غپینو در مهر ماه

تجدید ارزیابی دارایی و تحلیل گزارش ذوب آهن

افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها و اهمیت ویژه ی آن و بررسی تحلیلی گزارش ذوب آهن

با سلام و احترام خدمت تمامی عزیزان

ذوب از جمله سهم هایی است که در این روزها حسابی بر روی زبان ها می چرخد و اهداف بالایی برایش متصورند، از بحث افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی ها و احتمال زیانده شدن این سهم به علت افزایش هزینه ی استهلاک دستگاه ها که بگذریم چند خطی هم در مورد گزارش تولید و فروش این شرکت در زیر درج نموده ام.

نکته ای تحلیلی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها:

ابتدا به بحث تجدید ارزیابی بپردازم و نکته ای را اشاره کنم، مدتی پیش یک گزارش از مرکز پژوهش ها مطالعه کردم در این خصوص و از زاویه ی اقتصادی به این مهم که مدتی مغفول مانده است پرداخته بود. خلاصه ی گزارش این بود که به علت تورمی که در کشور در طول این سالها داشته ایم یا حتی بهتره بگیم اَبر تورم، ارزش دستگاه ها و هزینه ی  جایگزینی این دستگاه ها هر سال افزایش می یابد ولی از سویی هزینه ی استهلاک کسر شده ازینهاا و ذخیره ی استهلاک مربوطه همچنان با توجه به ارزش دفتریه ثبت شده ی دستگاه محاسبه می شود و شرکت پس از سالها ازین منظر ذخیره ی مناسبی در ذخیره ی استهلاک در نظر نگرفته است و هزینه ی جایگزینی دستگاه ها هم بسیار بالاست و بهتر است این رویه تصحیح شود و شرکت ها هرازچندی اقدام به تجدید ارزیابی این گونه دارایی ها نمایند تا کیفیت گزارشات شرکت افزایش یابد و هم از طرفی ذخیره ی مناسبی در حساب ها پیش بینی شود.

البته شخصا خودم هم نقد بسیاری به این دیدگاه دارم ولی باید این مسئله را هم همواره در نظر بگیریم.

بررسی گزارش ذوب:

خوب برسیم سر وقت گزارش تولید و فروش ذوب: ذوب که این روزها شرایط عملیاتی خوبی را سپری نمی کند و از کاهش قیمت محصولات رنج می برد نرخ های فروشش در تیرماه اندکی نسبت به میانگین سه ماهه ی ابتدایی اندکی افزایش یافته است ولی همچنان با توجه به نرخ فروش فعلی به هیچ عنوان نمیشه به این سهم امیدوار بود و تعدیل منفی تقریبا در این نماد محقق خواهد شد.

شرکت در چهارماه اخیر ۲۳% از فروش خود را محقق نموده است. پروژه ی ریل شرکت هم فعلا روی کاغذ قرار است از آبان ماه اجرایی شود، امیدوارم!

عرضم را کوتاه کنم و فکر می کنم تصویر زیر که از گزارشش سعی کردم تهیه کنم کاملا گویا باشد.

تجدید ارزیابی دارایی | گزارش تولید و فروش ذوب آهن | بررسی گزارش ذوب | مشاوره مالی | تحلیل ذوب | نکته ی تحلیلی
 گزارش تولید و فروش ذوب آهن | بررسی گزارش ذوب | مشاوره مالی | تحلیل ذوب

در مورد ایجاد یک موج قوی هنوز نمیشه با قطعیت نظری داد و مشاهدات چیزی رو گزارش نمیده ولی شاخص آزاد شناور رو در نهایت ۷۰ تایی میبینم و دلیل محکمی برای شکستن اون سطح در حال حاضر نمیشه دید.

امیدوارم شاد و پیروز باشید.

تجدید ارزیابی دارایی ها

تحلیل ذوب آهن

مائو و اقتصاد چین

اقتصاد چین، خطر ریزش بازارهای کالایی در کنارافزایش نسبت بدهی به جی دی پی و افزایش بدهی خانوار در گزارش مکنزی

 

با افزایش نسبت بدهی به جی دی پی خطرات بسیاری اقتصادهای جهان را تهدید می کند و در این بین اقتصاد چین نیز با گزارشات ضعیف بر آتش این ضعف دمیده است و تاثیرگذاری این مسئله بر اقتصاد ما هم بی دلیل نخواهد بود و در ادامه همراه باشید:

سلام و درود خدمت تمامی عزیزان

امیدوارم اوقات خوشی داشته باشید. نمیشد مطلبی گفت و از چین نگفت، در مدت اخیر فکر نمی کنم مطلبی زده باشم و از چین حرفی نزده باشم و احتمال گزارش ضعیف.

این غول اقتصادی با گزارشات نگران کننده لرزه بر پیکره ی اقتصاد دنیا می اندازد، در جدید ترین راهکار خود برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی دست به اقدام جدیدی زد که به واقع شوکی بر پیکره ی اقتصاد جهانی بود، این کشور نرخ برابری ارز خود را بعد از تقریبا بیست سال نسبت به دلار آمریکا به مقدار ۲% کاهش داد و باید دید واکنش بزرگان اقتصاد به این عمل چه خواهد بود و مطمئنا این عمل واکنش منفی بسیاری را در پی خواهد داشت، بسیاری که همین حالا هم بدون این اتفاق صدای کارخانه های فولادشان به عنوان مشتی نمونه ی خروار در آمده است و افزایش صادرات چین می تواند شرایط تولید کنندگان را تغییر دهد و افزایش عرضه موجب کاهش قیمت ها و حتی با تاثیرگذاری بیشتر در صورت ادامه ی افت فلزات و تثبیت نفت در سطح فعلی و افت ادامه دار مواد اولیه و کاهش بهای تمام شده ی تولیدات و به تبع آن کاهش تورم جهانی را در پی خواهیم داشت، همین چند وقت گذشته بود که کاهش واردات شیر از سوی چین بازار مواد غذایی را دگرگون کرد و روغن ها هم افت خوبی را تجربه کردند.
از احتمال اثر گذاری این اقدام بر نفت که بگذریم این مسئله بیشتر نمایان می شود که تغییرات فعلی حاکی از بحرانی تر بودن شرایط نسبت به گفته های مسئولان چینی می باشد و نباید آمارهای رسمی را کاملا ملاک عمل قرار دهیم و گوشه چشمی به پیش بینی ها شاید دقیق تر باشد. اما اثرات این اوضاع بازار جهانی بر اقتصاد و صنایع رنجور ما بسیار پرواضح هست، عمده ی پتانسیل ما بر روی عرضه ی مواد اولیه ی صنایع هست و در صنایع بالادستی دست چندانی بر آتش نداریم و افت قیمت مواد اولیه به بسیاری از صنایع ما ضربه خواهد زد و از سوی مطمئنا اثراتش بر اقتصاد وارد خواهد شد. دولت به واقع کار بسیار سختی را در پیش رو خواهد داشت.

در گذر داخلی با توجه به پیش بینی های گذشته و روند موجود و آینده ی روشن تر به نظر مشکلی در تصویب قطع نامه در کنگره نخواهیم داشت و اگر نیم نگاهی به اقتصاد رفتاری داشته باشیم میشه گفت بهترین زمان حل مسئله حول و حوش انتخابات مجلس از حیث اثرگذاری بر روی مردم و انتخابات است. ان شا الله که خیر باشد و با رونق تولید نفت و حل مسائل انتقال پول میشه سال ۹۵ رو سال خوبی برشمرد. در مورد پول های بلوکه شده هم بحث بسیار است، اگر اشتباه نکنم یک جایی آقای سیف یا آقای نیلی فرمودن که عمدتا ریال این ارزهای خارجی به دولت داده شده از قبل… !!  از سویی مقداری از ارزها هم در کشورهای مختلف نظیر هند و چین و روسیه و ترکیه و غیره بلوکه شده اند و ارزش آن ارزهای محلی هم نصف شده است و حال باید پیدا کرد پرتقال فروش را . ای کاش نهادی در کشور بود که خیلی واضح و روشن هزینه ی مدیریت اشتباه را به مردم گزارش میداد.

در بازار داخلی به نظر هفته ی آتی اندکی شرایط بهتر باشد (در صورت ادامه ی روند فعلی و عدم تغییر شرایط) و همچنان در بر پاشنه ی نوسان خواهد چرخید و بعد هم به پیشواز گزارشات ضعیف شش ماهه که تعدیل گزارشات پیش بینی خواهد بود. سازمان بورس هم که این روزها به رسالت خودش عمل کرده و ریسک را به دوش ناشران واگذار کرده که بیاید و تعدیل منفی اگر دارید بدهید و تعارف نکنید 🙂 . در کل آثار مثبت این اقدام به نظر بر هزینه های آن می چربد.

اما دو تا اتفاق مهم تر هم داریم.
توی اکتبر و آپریل عمدتا بانک ها رو نرخ های بهره خطوط اعتباری که در اختیار شرکت ها قرار داده اند (بحث ما شرکت های شیل نفتی هست) را هر سال بازبینی می کنند که مطمئن با ریزش این کالا در چند ماه اخیر این بازبینی دیدنی تر خواهد بود.
قراردادهای پوشش ریسکی هم که اینها در زمان بشکه ای ۹۰$ بسته بودند در ماه های آتی منقضی می شوند. (نقل از بلومبرگ، متاسفانه لینک را پیدا نکردم)
امروز بعد از ظهر فرصتی دست داد که بر روی مبین بررسی جامعی داشته باشم و به نظر یکی از بهترین گزینه ها با در نظر گرفتن افزایش تولید پتروشیمی های وابسته هست و ریسک خاصی این صنعت رو تهدید نمی کند و قراردادهای بلندمدت دلاری و عدم وابستگی و تولید در ظرفیت پایین فعلی از نکات بسیار مثبت به شمار می روند و در پست بعدی برسی جامع آن را قرار خواهم داد. در بانکی ها بانک ملت، حقوقی های سهم همواره همراه هستند و به نظر زیاد نباید بدبینانه برایش قیمت در نظر گرفت. رانفور را هم که از جمله سهمهایی در پورتفو بوده که همیشه حرکت خوبی داشته، این سهم از رفع تحریم ها سود بسیار خوبی خواهد برد و حتی بیشتر از بانک ها، پروژه های جدید و خوبی هم این سال ها در دست داشته اند و یکی از پروژه های مناسب آن اگر درست در خاطرم باشد پروژه ی مینا بود که ساختاری شبیه به PayPal خواهد داشت. البته سهم شناوری ندارد و افتی هم نداشته تا برای خرید روی آن بررسی کرد. یکی از دلایل افت شرکت کیش از زیرمجموعه ها هم انتقال برخی از خدمات به سایت تهران بوده است و نگران کننده نیست.

بالاس را هم باید تحت نظر داشت و با فرض ثبات شرایط در صورت افت به زیر ۶۸۰ تومان گزینه ی خوبی خواهد بود.

امروز با دوستان نیم نگاهی به حق های وصنعت و ولصنم انداختیم، تاسف آور بود . . .

ان شا الله جداول در پست های بعدی تا شلوغ نشود.

امیدوارم شاد و پیروز باشید

اوقاتتون بخیر

این دو نمودار زیر هم قابل توجهه و نسبت بدهی به جی دی پی کشورها و در بخش دوم به تفکیک آورده شده که قابل بحث هست. (منبع mckinsey)

بررسی و تغییرات نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

بدهی به تولید ناخالص داخلی | Debt to GDP | تصویر از گزارش مکنزی

بدهی به تولید ناخالص داخلی | Debt to GDP | تصویر از گزارش مکنزی

حال نمودار دوم که مانند تصویر قبل از گزارش مکنزی برداشت کردم:

نسبت تغییرات بدهی به جی دی پی | جزئیات | GDP of Economy| نسبت بدهی | گزارشات ضعیف اقتصاد جهانی | مکنزی

نسبت تغییرات بدهی به جی دی پی | جزئیات

اقتصاد چین

بحران بازارهای کالایی و ریزش نفت

تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین

آیا بانک اقتصاد نوین سود خود را پرداخت خواهد کرد؟! ذخیره های بانک کافی خواهد بود؟ با تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین همراه باشید و از اوضاع این بانک مطلع شوید.

تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین

با سلام و درود خدمت همگی

همانطور که خدمتتون عرض کردم مدتی پیش بانک اقتصاد نوین را مورد بررسی قرار دادم و قرار بود که تحلیل جامع بانک اقتصاد نوین را در وبلاگ نیز قرار دهم. به علت طولانی بودن آن در ادامه ی مطلب آن را عرض خواهم کرد ولی اگر در مشاهده متون و جداول اون مشکل دارید توصیه می کنم از فایل پی دی اف استفاده بفرمایید چرا که ممکن است برخی از جداول در وبلاگ قابل مشاهده نباشد.

دانفود فایل پی دی اف تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین

آموزش بورس | مشاوره مالی شخصی | آموزش رایگان بورس | تحلیل بورس

تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین

شاد و شادی آور باشید.

در این گزارش قصد بررسی و تحلیل صورتهای مالی سال ۹۳ بانک اقتصاد نوین را داریم، با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ما و توجه به این نکته که عمده ی تامین مالی اقتصاد ما از طریق بانک ها صورت می پذیرد، تحلیل وضعیت مالی بانک ها اهمیت بسزایی دارد و همچنین در مواردی سمت و سوی اقتصاد را نیز مشخص می کند، بدین روی در این تحلیل قصد داریم یکی از بانک های کشور را بررسی داشته باشیم.

مجوز بانک اقتصاد نوین در سال ۱۳۸۰ صادر شده است و از اولین بانک های خصوصی کشور به شما می آید. سرمایه بانک در سال مورد گزارش افزایش نیافته است و به مبلغ ۱۱۳۱.۲ میلیارد تومان بوده است و با در نظر گرفتن بهای اسمی هر سهم به مبلغ ۱۰۰۰ ریال تعداد سهام این بانک ۱۱ میلیارد و ۳۱۲ میلیون سهم می­ باشد.

این بانک در سال ۱۳۹۳ سود تلفیقی معادل ۳۷۵ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است در سال ۱۳۹۲ سود تلفیقی شرکت ۵۰۵ ریال بوده است و حاکی از افت سود تلفیقی شرکت به مقدار ۳۴% می­ باشد، از سویی سود شرکت اصلی در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۹۰ ریال به ازای هر سهم بوده است و سود شرکت اصلی در سال ۱۳۹۲ نیز برابر با ۴۷۷ ریال بوده است که در اینجا شاهد ۲۲% افت در سود هر سهم شرکت می باشیم.


«تحلیل جامع بانک اقتصاد نوین»

گزارش صورت مالی سال ۱۳۹۳                                                       ۰۶/۰۴/۱۳۹۴

 

در این گزارش قصد بررسی و تحلیل صورتهای مالی سال ۹۳ بانک اقتصاد نوین را داریم، با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ما و توجه به این نکته که عمده ی تامین مالی اقتصاد ما از طریق بانک ها صورت می پذیرد، تحلیل وضعیت مالی بانک ها اهمیت بسزایی دارد و همچنین در مواردی سمت و سوی اقتصاد را نیز مشخص می کند، بدین روی در این تحلیل قصد داریم یکی از بانک های کشور را بررسی داشته باشیم.

مجوز بانک اقتصاد نوین در سال ۱۳۸۰ صادر شده است و از اولین بانک های خصوصی کشور به شما می آید. سرمایه بانک در سال مورد گزارش افزایش نیافته است و به مبلغ ۱۱۳۱.۲ میلیارد تومان بوده است و با در نظر گرفتن بهای اسمی هر سهم به مبلغ ۱۰۰۰ ریال تعداد سهام این بانک ۱۱ میلیارد و ۳۱۲ میلیون سهم می­ باشد.

این بانک در سال ۱۳۹۳ سود تلفیقی معادل ۳۷۵ ریال به ازای هر سهم محقق کرده است در سال ۱۳۹۲ سود تلفیقی شرکت ۵۰۵ ریال بوده است و حاکی از افت سود تلفیقی شرکت به مقدار ۳۴% می­ باشد، از سویی سود شرکت اصلی در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۹۰ ریال به ازای هر سهم بوده است و سود شرکت اصلی در سال ۱۳۹۲ نیز برابر با ۴۷۷ ریال بوده است که در اینجا شاهد ۲۲% افت در سود هر سهم شرکت می باشیم.

عمده ی علت افت سود شرکت افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران می باشد که ناشی از افزایش نرخ بهره می باشد و سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران با ۴۲% افزایش از ۳،۴۴۲ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵،۰۹۹ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است. اما از طرفی درآمد های مشاع بانک نیز به ۴۸.۶% رشد از ۳،۶۶۹ میلیارد تومان به ۵،۵۹۸ میلیارد تومان رسیده است که بخشی از آن به علت افزایش سود تسهیلات بانکی می باشد

 اما یکی از مهمترین بخش ها که با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده است بخش هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد که با ۱۱۷.۳% افزایش از۷۵ میلیارد تومان به ۱۶۳ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است که این رقم ۱۴.۴% نسبت کل درآمد بانک است و عمده ی علت کاهش سود بانک را می­توان در این بخش یافت که حاکی از عدم اعتبارسنجی مناسب مشتریان و بدحسابی مشتریان بانک می باشد. در سال ۱۳۹۲ نسیت این بخش تنها ۷%  نسبت به درآمد های بانک بوده است.

نکته ی دلگرم کننده ی گزارش رشد ۲۲ درصدی کارمزد دریافتی می­باشد که حاکی از آن خواهد بود بانک با گشایش فضای بین المللی بتواند عملکرد خود را بهبود ببخشد.

سود انباشته شرکت اصلی نیزدر پایان سال مورد گزارش به ازای هر سهم ۳۶۴ ریال می­باشد.

با توجه به گشایشات اخیر در فضای بین المللی انتظار می رود با کاهش نرخ سود بانکی، سهم بانک از درآمدهای مشاع افزایش یابد و درآمد حق الوکاله در این بانک و بانک های دیگر تماما جذب بانک شود و از طرفی با افزایش مبادلات با رشد درآمد کارمزد رو به رو باشیم که این دو عامل در کنار هم می تواند به افزایش سود بانک در سالهای آتی کمک بسزایی نماید و انتظار است از سال ۹۵ شاهد رشد سود آوری بانک باشیم.

با توجه به رشد درآمدهای مشاع بانک عملکرد خوبی را داشته است و نسبت رشد درآمد مشاع نسبت به رشد سود علی الحساب پرداختی حاکی از عملکرد مناسب بانک می باشد ولی مسئله اینجاست که عمده ی افزایش درآمد مشاع ناشی از افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران و جذب منابع آن ها و از طرفی کسب درآمد از سوی بانک می باشد ولی در مقایسه با سایر بانک های کشور عملکرد ونوین قابل قبول می باشد.

نکته ی مثبت گزارش هم تقریبا ۰ بودن تفاوت سود قطعی و علی الحساب می باشد که عملکرد مناسب بانک را در درآمد مشاع نشان می دهد و امید میرود که با کاهش سود تسهیلات بانکی به شرط عدم افت سپرده گذاری درآمد بانک با افزایش رو به رو شود. این مورد در سال های گذشته نیز وجود داشته است و با کسر حق الوکاله نیز رقم اندکی مازاد پرداختی به سپرده گذاران وجود دارد که قابل چشم پوشی می باشد.

این خلاصه ای از فعالیت های بانک بود و حال به بررسی مهمترین نکات صورت های مالی و نسبت ها می پردازیم.

۱        نسبت کفایت سرمایه بانک

این نسبت حاصل تقسیم سرمایه به مجموع دارایی ها می باشد که بهتر آن است که تعریف آن به این صورت بیان شود که حاصل تقسیم سرمایه پایه بر مجموع دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک این نسبت یکی از مهم ترین نسبت ها سنجش سلامت موسسات مالی و بانکها به شما می آید ومطابق این نسبت بانک ها باید سرمایه مناسب برای پوشش ریسک فعالیت هایشان داشته باشند. در ایران حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک باید ۸% باشد. اگر سرمایه بانک نسبت به دارایی ها بیش از این پایین باشد امکان دارد در صورت ایجاد روند نامطلوب بانک با خطرات بدی مواجه شود. این شاخص شامل سرمایه پایه و دارایی های موزون شده با ریسک شامل اقلام بالای خط و اقلام پایین خط ترازنامه می باشد.

در محاسبه دارایی های موزون شده با ریسک به اقلام زیر خط ضریب ریسک ۱۰۰% و ضریب تبدیل ۲۰% و ۵۰% متناسب با نوع آن داده می شود و همچنین دارایی ها مطابق با آیین نامه بانک مرکزی ضریبی از ۰ تا ۱۰۰% داده می شود برای مثال مطالبات از دولت و بانک مرکزی ضریب ۰ ومطالبات از سایر بانک ها ضریب ۲۰%، تسهیلات اعطایی در قبال رهن ضریب ۵۰% و مطالبات از نهادهای غیر دولتی ضریب ۱۰۰% دارند.

نسبت کفایت سرمایه در سال ۹۲ برابر با ۹.۹% و این نسبت در سال ۹۳ برابر با ۸.۲۳% است.

در سال ۹۳ شاهد افت نسبت کفایت سرمایه ی بانک هستیم که حاکی از کاهش دارایی موزون با ریسک یا افزایش سرمایه پایه می باشد.

علت کاهش این نسبت رشد تسهیلات اعطایی به میزان ۲۷% می باشد که ضریب ریسک بیشتری نسبت به مطالبات از بانک مرکزی و دولت دارد. همچنین پس از آن مطالبات از بانک مرکزی هم رشدی ۲۷% داشته است.

مهم ترین دارایی های بانک به نسبت وزنی نیز به شرح زیر است:

مطالبات از بانک مرکزی به رقم ۳،۵۲۵ میلیارد تومان که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد را نشان می دهد.

مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری هم در سال ۹۳ برابر با رقم ۲۱۹۱ میلیارد تومان می باشد که با افت قابل ملاحظه ی ۴۲ درصدی همراه بوده است

از طرفی در بخش تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص با رشد ۲۷ درصدی از رقم ۱۹،۴۶۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۲۴،۸۰۶ میلیارد تومان در سال ۹۳ شاهد هستیم و عملکرد خوب بانک در اعطای تسهیلات را شاهد هستیم و البته این ریسکی را مترتب کرده است مبنی بر عدم بازپرداخت تسهیلات که می تواند در سال های آتی برای بانک ریسک مهمی به شما بیاید.

 

باقی اقلام دارایی ها نیز به شرح زیر است:

 

 

۲        نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بانک

در بانک ها بدهی عمده ی بدهی حاکی از جذب سپرده می باشد و از مهمترین منابع بانک به شمار می اید و بانک به واسطه ی این منابع اقدام به سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات می نماید، دیگر منبع بانک نیز حقوق صاحبان سهام بانک می باشد که منابع داخلی در اختیار بانک هستند. در این نسبت می خواهیم نسبت منابع خارجی بانک که در قسمت بدهی مشخص می شود را به منابع داخلی محاسبه کنیم و ببینیم عمده ی تامین منابع از کدام قسمت خواهد بود و بستانکاران شرکت منابع بیشتری دارند یا صاحبان سهام شرکت.

در سال ۱۳۹۳ این نسبت برابر با ۱۶.۳۵ مرتبه

در سال ۱۳۹۲ این نسبت برابر با ۱۴.۴۲ مرتبه

این نسبت حاکی از رشد دو واحدی بدهی به حقوق صاحبان سهام است که مشخص می کند شرکت در جذب منابع موفق بوده است و از منابع خارجی استفاده ی بیشتری نموده و بررسی ها نشان می دهد که افزایش این نسبت بیشتر از ناحیه ی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می باشد و بانک بابت این بدهی باید به سپرده گذار مطابق قانون سود علی الحساب پرداخت کند و با توجه به روند اعطای سود علی الحساب شرکت به نظر می رسد که شرکت از منابع به خوبی استفاده می کند و ریسک کاهش سود قطعی به جد شرکت را تهدید نمی کند بدهی این بخش با ۲۱% افزایش از ۲۲،۵۵۱ میلیارد تومان به ۲۷،۳۸۷ میلیارد تومان رسیده است و افزایشی نزدیک به ۵،۰۰۰ میلیارد تومان در این بخش را شاهدیم و شرکت میتواند ازین فرصت با پورتفوی بهینه ی خدمات بانکی سود خوبی را حاصل سهامداران نماید و از طرفی با اقدامات نادرست امکان ضربه خوردن به روند سود شرکت نیز می رود، همچنین از سویی سپرده های دیداری با کاهش مواجه شده اند و میتواند به دلیل افزایش نرخ سود بانکی و جذب منابع به سپرده های مدت دار باشد. همچنین در بخش بدهی های بانک شاهد هستیم که بانک کمتر از گذشته از بازار بین بانکی استفاده نموده است.

۳       نسبت بدهی بانک

این نسبت بیانگر این است که چه مقدار از دارایی های شرکت از طریق بدهی ایجاد شده است و با توجه به اینکه بخش عمده ی دارایی ها تسهیلات اعطایی بانک هست نشان دهنده این است که چه مقدار ازین تسهیلات با استفاده از جذب سپرده صورت گرفته است، این نسبت بسیار مهم شرایط عملیاتی بانک ها را به خوبی نشان می دهد و همچنین به صورت کلی نشان می دهد که دارایی ها توان پوشش بدهی ها را دارند یا خیر.

نسبت بدهی بانک اقتصاد نوین در سال ۹۳ برابر با ۹۳.۹%

نسبت بدهی بانک اقتصاد نوین در سال ۹۲ برابر با ۹۳.۵%

این نسبت حاکی از آن است که دارایی های بانک توان پوشش کامل بدهی را دارد و با توجه به اینکه در صنعت بانکداری از بیشتر از سایر صنایع از بدهی برای ایجاد دارایی استفاده می شود این نسبت قابل قبول می باشد و همچنین این نسبت با اندکی افزایش رو به رو شده است و با توجه به درصد پایین آن تغییر بزرگی در شرکت رخ نداده است ولی نکته اینجاست که باید دید این نسبت در کدام بخش تغییر یافته است یا اینکه کدام بخش تغییر داشته است چرا که ریسک فعالیت ها با هم متفاوت است و گاهی همین اندک تفاوت می تواند موجب ریسک آتی شرکت شود. با بررسی ها متوجه می شویم که عمده ی دارایی بانک در بخش تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص با رقم ۲۴،۸۰۶ میلیارد تومان می باشد که ۷۳% از جمع دارایی ها را شامل می شود و در سوی بدهی ها هم ۸۵% از بدهی ها مربوط به سپرده های بلند مدت است که سپرده گذاران می توانند حتی با کسر سود این مبلغ را از بانک دریافت نموده و بانک متعهد به پرداخت این مبلغ است، آیا در صورت وجود مشکل بانک می تواند از دارایی ها برای تهاتر بدهی استفاده کند؟! مسلما باید ترکیب پورتفوی تسهیلات بررسی شود.

حال به بررسی دارایی ها می پردازیم:

از موجودی نقد بانک که بگذریم به مطالبات از بانک مرکزی می پردازیم که رقم ۳،۵۲۵ میلیارد تومان می باشد و این مطالبات بدون ریسک می باشد. در بخش بین بانکی نیز ریسکی متوجه نمی باشد و ذخیره ای ازین بابت گرفته نشده است و تمام سپرده ها در بانک های صاحب نام قرار دارد.

بخش مهم تسهیلات اعطایی می باشد که بیشترین وزن دارایی ها را شامل می شود. تسهیلات اعطایی از رقم ۱۹،۹۲۵ میلیارد تومان به رقم ۲۵،۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است و عمده ی این تسهیلات در بخش مشارکت مدنی می باشد که برابر با ۲۲،۳۲۹ میلیارد تومان که ۸۶% از پورتفوی اعطای تسهیلات را در بر میگیرد و برای کل تسهیلات غیر دولتی نیز رقم ۹۴۰ میلیارد تومان معادل تقریبا ۳.۶% از کل تسهیلات اعطایی غیردولتی ذخیره مطالبات گرفته است البته ذخیره ی عمومی ۳۵% از ذخیره را تشکیل می دهد و نشان می دهد بانک ذخیره ی خوبی برای تسهیلات اعطایی لحاظ نکرده است و ریسک بالایی ازین محل متحمل شده است و البته در محاسبه دارایی موزون شده با ریسک، ریسک این بخش ۵۰ و بیش از ۵۰% محاسبه می شود و البته شرکت رقمی معادل ۵۴،۹۸۲ میلیارد تومان وثایق بابت تسهیلات اخذ کرده است که این ریسک را می تواند پوشش دهد ولی البته مبلغ ۳۵،۱۸۱ میلیارد تومان ازین وثایق چک تضمینی است!

با این تفاسیر می توان از ناحیه ذخیره ی مطالبات مشکوک الوصول ریسکی را بر شرکت مترتب دانست.

همچنین در بخش بدهی ها نیز حرکت از سپرده های دیداری به سمت سپرده های مدت دار را شاهد هستیم.

تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین

 

۴       نسبت به کارگیری منابع سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

این نسبت حاصل تقسیم دارایی های درآمدزا به مجموع حقوق صاحبان سهام می باشد و نشان می دهد که به ازای سرمایه گذاری صاحبان سهام چه مقدار دارایی درآمدزا در بانک ایجاد شده است و فعالیت بانک از منظر سرمایه گذاری و بهره وری دارایی در مقابل حقوق صاحبان سهام را  مورد بررسی قرار می دهد.

نسبت در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۳.۰۴

نسبت در سال ۹۲ برابر با  ۱۰.۶۷

این نسبت نشان دهنده ی حرکت مناسب بانک به سمت درآمد بیشتر و دارایی های درآمدزا می باشد و بیشترین رشد این نسبت ناشی از افزایش تسهیلات اعطایی هست و عملکرد مثبت بانک را می توان در این نسبت دید.

۵       نسبت جمع دارایی های درآمدزا به جمع دارایی ها بانک اقتصاد نوین

عمده ی دارایی ها در بانک ها از محل بدهی ها ایجاد می شوند و بسیار مهم است که بدهی و سپرده های دریافت شده از مردم پس از کسر سپرده قانونی و ذخایر به چه نحوی سرمایه گذاری شوند تا بیشتر درآمد مشاع و غیر مشاع را برای بانک ایجاد کنند. این امر مستلزم تشکیل یک پورتفوی قوی در راستای افزایش درآمد بانک می باشد. حال در این نسبت قصد داریم ببینیم از دارایی های ما چه مقدارشان دارایی درآمد زا هستند و در آینده می توانند ما را منتفع کنند.

در بانک قسمتی از درآمد ما مشاع است و بخشی حق الوکاله بابت سپرده ها و کارمزد و سرمایه گذاری، اینها درآمد یک بانک است و مهم اینجا نسبت دارایی درآمدزا به کل دارایی هاست که بتوانیم روند آتی شرکت را تخمین بزنیم.

نسبت دارایی درآمد زا به کل دارایی ها در سال ۹۳ برابر با ۷۵.۲%

نسبت دارایی درآمد زا به کل دارایی ها در سال ۹۲ برابر با ۶۹.۲%

با تفسیر این نسبت به این نتیجه می رسیم که بانک عملکرد خودش را بهبود داده است و نسبت دارایی درآمدزا به کل دارایی ها را افزایش داده است و با این کار می توان به رشد سودآوری بانک در سالهای آتی امیدوار بود.

۶        درجه به کارگیری دارایی های بانک اقتصاد نوین

این نسبت نشان دهنده ی این است که بانک به خوبی از منابع خود استفاده کرده است یا خیر یا به معنی دیگر می خواهیم ببینیم بانک به ازای هر یک ریال دارایی خود چند ریال درآمد کسب کرده است. با این تفاسیر این نسبت یکی از مهمترین نسبت ها به شما می آید و مدیریت منابع بانکی را به آزمون می گذارد که ایا مدیریت منابع و دارایی های خود را به بهترین شکل سرمایه گذاری کرده است یا خیر. این نسبت را نیز برای بانک اقتصاد نوین محاسبه کردیم و رقم زیر بدست آمد:

درجه به کارگیری دارایی در سال ۹۳ برابر با ۳.۳%

درجه به کارگیری دارایی در سال ۹۲ برابر با ۳.۷%

با این تفاسیر شاهد افت درجه به کارگیری دارایی ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ هستیم. حال به سراغ علت این امر در صورت های مالی بانک می رویم:

درآمد های مشاع بانک به علت افزایش سود تسهیلات با ۴۸.۶% افزایش را نشان می دهد و از سویی سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران نیز با رشدی ۴۸.۱% همراه بوده است و این سود نیز به علت افزایش نرخ بهره افزایش قابل توجهی یافته است. بانک در بخش درآمد مشاع عملکرد راضی کننده ای از خود نشان داده است و توانسته است دقیقا معادل با سود پرداختی به سپرده گذاران درآمد کسب کند و ریسکی ازین بابت متوجه شرکت نیست.

در بانک ها موجودی ما همواره پول است و باید در سرمایه گذاری آن دقت کرد تا بتوان بر روی همان پول هم سود مناسبی به ارمغان آورد.

  با بررسی صورت ها متوجه می شویم که بانک در درآمد های غیر مشاع عملکرد مناسبی نداشته است و عمده ی این درآمد های که عمدتا شامل کارمزد هاست با افت مواجه شده است به ترتیبی که درآمد غیر مشاع بانک اقتصاد نوین از سال ۹۲ تا سال ۹۳ برابر با  ۴۱.۵% افت درآمد غیر مشاع را به ثبت رسانده که عمدتا می توان تحریم ها را به این مورد مرتبط دانست.

بانک اقتصاد نوین در طی این سال موفق شده است درآمد کل بانک را از ۱،۰۷۴ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱،۱۲۶ میلیارد تومان در سال ۹۳ افزایش دهد.

۷       نسبت سود تسهیلات اعطایی به مجموع درآمدهای مشاع بانک

از دیرباز تا کنون بانک ها به عنوان منابع تامین مالی اقتصاد به شمار می آمده اند و نقشی واسطه ای بین سپرده گذاران با تسهیلات گیرندگان را داشته اند و بانک ها نیز از راه تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ بهره درآمد کسب می کرده اند و امروز نیز همین رویه کمابیش ادامه داشته است ولی با رشد خدمات اینترنتی و همراه بخش دیگری از درآمد، به بانک ها بابت استفاده از خدمات بانکی اختصاص یافته است و این بخش درآمد بسیار خوبی برای ارائه ی خدمات خواهد داشت. مانند چک، سفته، صورت حساب، انتقال وجه و غیره که اینها در بخش درآمد غیر مشاع دسته بندی می شوند.

حال در این نسبت قصد داریم ببینیم که چه مقدار از درآمدهای مشاع توسط تسهیلات پرداختنی ایجاد شده است و کیفیت عملکرد بانک را بسنجیم و درآمد  مشاع بانک در مقایسه با رشد سود علی االحساب عملکرد مناسبی داشته است و سود قطعی با سود علی الحساب در بانک برابر است.

نسبت بانک در سال ۹۳ برابر است با ۹۴%

نسبت بانک در سال ۹۲ برابر است با ۹۲.۳%

بانک در سال ۹۳ عملکرد بسیار بهتری داشته است و همچنین تهدید افزایش نرخ سود سپرده را توانست با افزایش تسهیلات به فرصت تبدیل کند و به سودسازی شرکت رونق مناسبی بخشیده شده است.

۸       نسبت درآمد غیر مشاع به کل درآمد

این بخش از درآمد بانک ناشی از درآمدهای بدون ارتباط با پول است  و بانک ها از طریق اعتبارات و LC و سوئیفت و خدمات بانکی و غیره به کسب درآ مد میپردازند و برای محاسبه ی کارایی آن ها به محاسبه ی این نسبت پرداخته شده است.

نسبت درآمد غیر مشاع به کل درآمد در سال ۹۳ برابر با ۲۸%

نسبت درآمد غیر مشاع به کل درآمد سال ۹۲ برابر با ۵۰.۲%

این نسبت حاکی ازضعف بانک اقتصاد نوین در ارائه ی خدمات بانکی و دریافت کارمزد ازین خدمات می باشد و علی رغم گشایش اندک فضای سیاسی بانک نتوانسته است عملکرد مناسبی در این حوزه از خود بروز دهد. برای مثال سود تسهیلات ارزی اعطایی احتمالا به علت همان تحریم ها کاهش قابل توجهی داشته است.

تحلیل پورتفوی ارائه خدمات بانک اقتصاد نوین نشان می­دهد عمده ی درآمد کارمزد این بانک از ناحیه ارائه ی کارمزد ضمانت نامه ی صادره می باشد و این مورد حاکی از بهبود شرایط بانک پس از تحریم ها و پتانسیل بانک ازین ناحیه می باشد و تقریبا ۳۹% از درآمد کارمزدها ازین ناحیه می باشد.

امید می رود با گشایش فضای سیاسی بتوانیم رشد ملموسی در درآمد غیر مشاع بانک شاهد باشیم و از طرفی هم با کاهش نرخ سپرده سود علی الحساب نیز کاهش خواهد یافت و میتوان به بهبود شرایط بانک ها امیدوار بود.

تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین

۹        نسبت حاشیه سود بانک

حاشیه سود بانک ها نشان دهنده نسبت سود بانک از درآمدهای بانک می باشد، عمده ی سود بانک از اسپرد بین نرخ سود سپرده و نرخ بهره ی تسهیلات بدست می آید و در قدم بعد نیز کارمزدهای دریافتی.

مشخص است که حاشیه ی سود خدمات ارائه شده بالاتر از سود حاصل از ارائه تسهیلات خواهد بود با تمام این تفاسیر در بانک ها به علت گردش بالای وجوه و واسطه گری این نسبت کارایی خود را در مقایسه با شرکت های تولیدی از دست می دهد و از آن استفاده نشده است.

۱۰      نسبت بازده دارایی بانک

این نسبت سود پس از کسر مالیات را نسبت به دارایی می سنجد.

با توجه به اینکه عمده ی منابع بانک ها برای سرمایه گذاری و درآمدزایی، منابع خارجی می باشند ازین نسبت به جای نسبت بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شده است و نشان می دهد به ازای دارایی های موجود در بانک چه مقدار سود ساخته ایم. همچنین مقایسه ی این نسبت با سایر بانک ها مشخص کننده عملکرد بانک می باشد.

نسبت بازده دارایی در سال ۹۳ برابر با ۱۴.۳%

نسبت بازده دارایی در سال ۹۲ برابر با ۱۴.۲%

بانک اقتصاد نوین در سال ۹۳ نسبت بازده دارایی اش اندکی بهبود داشته است و با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی و نرخ سود بالا به نظر عملکرد بانک قابل قبول به شمار می آید. ولی از آنجا که دارایی های ما با ریسک تعدیل وزنی نشده اند نمی شود صرفا به این نسبت اکتفا کرد  ولی از آنجا که برای تسهیلات ضمانت های مناسبی در نظر گرفته شده بود به نظر نمی رسد نتایج حاصل ازین نسبت گمراه کننده باشد و حاکی از عملکرد مناسب مدیران بانک می باشد.

 

۱۱     تحلیل سپرده های بانک اقتصاد نوین

در این بخش سپرده های بانک مورد بررسی قرار گرفته است و بدین ترتیب پورتفوی جذب سپرده ی بانک تحلیل می شود. آنچه که در نگاه اول مورد توجه است سهم کمتر سپرده های ۵ ساله می باشد در مقابل سپرده های یک ساله می باشد و البته این حاکی از رعایت قانون می باشد ولی با این حال در آشفته بازار بانکها این مورد چندان رعایت نمی شده است ولی اقتصاد نوین از ریسک پرداخت سود بالا در شرایط تورم نزولی معاف خواهد بود و مبلغ کمی از سپرده ها در حساب سپرده ی ۵ ساله و بیشتر قرار دارند. از میان ۲۷،۳۸۷ میلیارد تومان منابع سپرده بلندمدت در حدود ۵۸% از این سپرده ها در طبقه مدت دار یک ساله می باشد که عمده ی بدهی را تشکیل می دهد و این نسبت در سال گذشته متعادل بوده است و تقریبا عمده ی سپرده ها در اختیار یک ساله و دوساله بوده است و نشان می دهد در سال ۱۳۹۳ بانک با توجه به الزامات بانک مرکزی و کاهش تورم اقدام به افزایش وزن سپرده های یک ساله کرده است. در سال مورد گزارش سپرده های مدت دار یک ساله نسبت به سال گذشته رشدی ۱۵۵% را نشان می دهد.

به کل بانک در این قسمت عملکرد قابل قبولی از خود ارائه داده است.

۱۲    نسبت مابه التفاوت بهره پرداختی و بهره دریافتی بانک

در این نسبت تنها دارایی ها و بدهی ها و سود و هزینه ی آنها مد نظر است و از دارایی های غیر درآمدزا چشم پوشی شده است و بدین ترتیب شناخت مناسبی نسبت به منابع سودآوری بانک و یا آسیب پذیری بانک ارائه می دهد. در اینجا فاقد از نگاه به نرخ سود ترکیب شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.

نسبت مابه التفاوت بهره پرداختی و بهره دریافتی سال ۹۳ برابر با ۴.۱۷%

نسبت مابه التفاوت بهره پرداختی و بهره دریافتی سال ۹۲ برابر با ۲.۸۸%

شاخص فعالیت عملیاتی بانک در این نسبت بهبود رشد و ترکیب پورتفوی بانک اقتصاد نوین را نشان می دهد و این بانک تواسنته است فارغ از نرخ رشد سود با استفاده ی بهینه از منابع کارایی منابع را افزایش داده و به سودآوری بیشتر بانک کمک نماید و به همین دلیل تنها درصد کمی آن هم از حق الوکاله به عنوان مازاد به سپرده گذاران پرداخت شده است. در سال ۹۳ فاصله ی این نسبت بیشتر شده است و نمایانگر اعطای تسهیلات با نرخ سود بالاتر نسبت به پرداخت بهره به سپرده گذاران است و حاشیه سود بانک در این عملیات رشد قابل ملاحظه ای داشته است و اسپردی ۴ درصدی به همراه داشته است و همین امر فعالیت بانکی و اعطای تسهیلات را برای بانک با جذابیت بیشتری همراه نموده است.

۱۳    نسبت خالص سوددهی بانک اقتصاد نوین

این نسبت درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ بهره دریافتنی و پرداختنی را به صورت درصدی از کل دارایی ها بانک بیان می کند. عمده ی درآمد بانک همواره ازین محل تامین می شود و در اینجا قصد داریم این نسبت را با تمام دارایی ها که شامل دارایی ها درآمد زا و غیردرآمدزا می باشند محاسبه کنیم.

نسبت خالص سوددهی در سال ۹۳ برابر با ۱.۳۵%

نسبت خالص سوددهی در سال ۹۲ برابر با ۰.۸%

حال برای اینکه به درک درست تری از شرایط بانک برسیم به جای متوسط کل دارایی ها از دارایی های درآمد زا استفاده کنیم تا نرخ بازدهی که به ازای دارایی ها کسب می کنیم به صورت خالص بدست آید.

نسبت خالص سود دهی نرمال شده سال ۹۳ برابر با ۱.۸%

نسبت خالص سود دهی نرمال شده سال ۹۲ برابر با ۱.۱۲%

خوب حال با این نسبت مشخص می شود که عمده ی بدهی در راستای سودآوری با استفاده از دارایی های درآمدزا به کارگرفته شده است و عملیات بانکداری شرکت به درستی تصویر شده است.

 

۱۴     نسبت درآمد کارمزد به کل دارایی های بانک

در اینجا قصد داریم بررسی نماییم که چه مقدار از دارایی بانک ها برای عملیاتی نظیر کارمزد مورد استفاده قرار می­گیرد. ازآنجایی که عمدتا کارمزدها نیاز مستقیمی به دارایی ثابت ندارند تنها ازین نسبت به علت محاسبه ی نرخ بازده کارمزد بر مبنای دارایی های مولد و غیر مولد استفاده شده است.

نسبت درآمد کارمزد به کل دارایی در سال ۹۳ برابر با ۰.۶%

نسبت درآمد کارمزد به کل دارایی در سال ۹۲ برابر با ۰.۵۶%

این نسبت حاکی از رشد بیشتر درآمد کارمزد نسبت به رشد کل دارایی ها می باشد و نشان دهنده بهبود وضعیت عملیاتی بانک و حضور در عرصه ی واقعی اقتصاد می باشد. در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ با توجه به حجم زیاد دارایی ها شاهد رشد ۰.۰۴% در نسبت کارمزد به به کل دارایی هستیم.

۱۵    نسبت کارایی سرمایه انسانی بانک اقتصاد نوین

در این بخش می­خواهیم کارایی سرمایه انسانی را بررسی کنیم و ببینیم هر نیروی بانک اقتصاد نوین چه مقدار برای بانک درآمدزاست و به سود آوری بانک کمک می کند:

نسبت سودآوری هر نیروی انسانی در سال ۱۳۹۳ برابر با ۱۴۱ میلیون تومان می باشد که این نسبت در سال ۹۲ برابر با ۱۷۳ میلیون تومان بوده است.

نسبت درآمد کل به شعب

بانک اقتصاد نوین در کشور دارای ۲۵۱ شعبه و ۳۱ باجه می باشد و به ازای هر شعبه به صورت میانگین در سال ۱۳۹۳ برابر با ۴۴.۸ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است و در سال ۱۳۹۲ نیز معادل ۴۲.۸ میلیارد تومان به ازای هر شعبه درآمد داشته است.

تحلیل بنیادی بانک اقتصاد نوین

نرخ ذخایر بانک اقتصاد نوین

توانایی پرداخت سود بانک اقتصاد نوین

تحلیل بنیادی بانک

درآمدمشاع بانک ها

درآمد مشاع بانک اقتصاد نوین

بررسی جامع گروه بانک

تحلیل بنیادی بورس مرداد ۹۴

با توجه به اتفاقات صورت گرفته در فضای اقتصادی در این بخش به تحلیل بنیادی بورس پرداخته شده است. فضای بورس تهران با توجه به کاهش حجم معاملات ابهام بسیار دارد.

سلام دوستان

امیدوارم بهروز و سلامت باشید.

مدتی طولانی سرویس وبلاگ بلاگفا تعطیل بود و بعد ازآنهم پاک شدن مطالب و اینها کمی وقفه انداخت.

حرف برای گفتن بسیار است، در این مدت بررسی هایی بر روی بازارهای مختلف اعم از بانک و بیمه و دارو و حتی حوزه های نرم افزاری داشتم و به نتایجی رسیدم و با دوستان مطرح کردم و دوستان هم نظرات دقیقی دادند و بهتر دیدم اینجا هم مطرح کنم. همیشه در بازارها مقداری از سهم بازار دست هیچ کس نیست، این بخش از بازار دسترسی اش بسیار آسان است و حتی شرکت های نوظهور هم با کمی تلاش می توانند این بخش را در اختیار بگیرند برای مثال بررسی های من بسهم بازار ول شده! بیمه را کمتر از ۲% نشان میداد و برای محصولات مختلف این بخش کاملا متفاوت بود یا بخش فروش نرم افزاری برای آنتی ویروس ۱تا ۳ درصد بستگی به کار و موردهای مختلف. شرکت ها برای دریافت این بخش از بازار تنها کمی تلاش نیاز دارند ولی برای بلندپروازی بیشتر باید تلاش خود را سه تا چهار برابر کنند، حالا تئوری اینجاست که در شرکت هایی که سرمایه گذاری می کنیم محصولات تولیدی چند درصد بازار را دارند و آیا این درصد مستحکم خواهد بود یا به راحتی از دست خواهد رفت؟! این مسئله در کسب و کارهای انحصاری نمود بیشتری دارد و اگر دید ما حرکت به سمت و سوی اقتصاد جهانی هست باید به این موارد توجه ویژه ای داشته باشیم. بحث گسترده است و تنها بخشی بسیار بسیار ابتدایی را سعی کردم به صورت خلاصه آورده باشم.

گزارش ها هم یک به یک روانه ی کدال شدند و خبر از اوضاع افتضاح حدودا ۳۰% از GDP بلکه با تعمیم آن بخش عمده ی اقتصاد کشور دادند و گرچه جو خوشبینی حاصل از مذاکرات هم گزارشات را همراهی می کرد ولی این چیزی را عوض نمی کند چرا که با این روند باید منتظر تعدیل های منفی در گزارشات شش ماهه باشیم. در گزارشات گزارش ولساپا، غپاک، بالاس، خمهر، ثرود و خاش و غیره اندکی بهتر بود.گزارش دسینا هم واقعا خوب بود و مناقصه ی عراق در صورت موفقیت می تواند ریسک نرخ ارز را در گروه دارو به مراتب کاش بده.

مجامع هم یک به یک برگزار شدند و سودهای تقسیمی بالایی داشتند و هنوز نمیدانم چرا سود بالایی تقسیم می کنند و از طرفی میروند وام میگیرند برای پرداخت سود یا ادامه ی فعالیت و هنوز متاسفانه در بسیاری از شرکت ها نسبت بهینه ی تامین مالی خارجی را رعایت نمی کنند و دریغ از یک مشاور مالی و مدیران مالی هم که وظیفه ی خطیر پرداخت حقوق را انگار در اختیار دارند! ساختارها باید برای ورود به بازارها تجدید شوند. امیدوارم در سال های آتی حرکاتی ازین دست نبینیم و سهامداران عمده هم اندکی بلندمدت تر نگاه کنند و به جای آنکه به شرکت فشار مالی بیاورند در پیشبرد اهداف خودشان در شرکت نظارت بیشتری داشته باشند و بگذریم بهتر است!

اوضاع اقتصاد جهانی هم همچنان تعریفی ندارد، ترکیدن حباب بورس چین و جلوگیری از ریزش آن توسط دولتش و از سویی آمارهای ضعیف ازین کشور همگی را نگران کرده است و در کنار این افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و افزایش ارزش دلار و . . . هرچه این پازل را بیشتر می چینم اندکی نگزانی بیشتر می شود. در اقتصادی نظیر چین که برعکس ایالات متحده و اروپا که بخش عمده GDP شان را بخش خدمات در برمیگیرد بخش عمده ی GDP این کشور متکی بر کالاست و دارایی سرمایه ای و افت مصرف می تواند به اقتصاد جهانی ضربه بزند و امیدوارم سیاست های دولت چین مثمر ثمر باشد. از سویی دیگر هند را داریم که با روندی بسیار با ثبات به سوی رشد و توسعه حرکت می کنند و به تازگی اخباری از رشد و ظهور استارت آپ ها در این کشور خبر می دهد و روند این کشور بسیار با ثبات تر از چین خواهد بود. در اقتصاد می گویند که رشد یک شرکت نمیتواند مدتی طولانی از رشد کشور بیشتر باشد و در مورد چین هم این قضیه صدق داشت ولی مسئله گپ بزرگ در زمان کوتاه بین رشد ۱۱ تا ۱۲ درصدی چین با رشد احتمالا ۶.۸% هست گرچه همین ۶.۸% هم آرزویی برای خیلی هاست.

قیمت نفت هم سر ناسازگاری دارد و وست تگزاس ۴۸ دلار بسته شد و البته این بخش را افزایش نرخ بهره ی فدرال و وام های سنگین پالایشگاه های نفت شیل و کمی خوشبینی را افزایش می دهد اما افزایش ذخایر آمریکا همچنان جوی از وحشت دارد.

خوب با این که حرف برای گفتن بسیار است بروم اندکی سمت بازار نفله ی خودمان. خوب توافق انجام شد و ریسک بزرگی که بر سر بازار بود کم شد اما از سویی بازار ما قبل از همه چیز رشدی که قرار بود را قبل از امضا پیشخور کرد و روزهایی منفی را رقم زد و البته این روزهای منفی با گزارشات ضعیف و قیمت های کالایی ضعیف همراه شد، اما آنچه مشخص است رشد بازار در بلندمدت خواهد بود و تا زمان امضای کنگره شاید با این افتان و خیزان ها همراه باشیم ولی نتیجه ی بلندمدت مطمئنا به نفع سهامداران خواهد بود و اگر شرکت ها بتوانند دوام بیاورند و سود پیش بینی شده را بسازند مطمئنا با کاهش نرخ بهره لااقل ازین قسمت پی به ای خواهند گرفت و واقعا پی به ای ۳ تا ۴ برای شرکتی که سودش را خواهد ساخت جالب نیست! امیدوارم فضا به گونه ای پیش برود که در انتخابات آتی مجلس هم عاقلان راه یابند و به نظر برنامه ها به سمتی خواهد رفت که توافق با اطمینان از حضور عاقلان در مجلس باشد و اقتصاد رفتاری هم میگوید اگر در ساعاتی قبل اتفاقی برایتان افتاده باشد و همچنین  اتفاقاتی چند روز پیش با شدت ۱۰ برابر بیشتر برایتان حادث شده است مثلا درد زانو. اتفاقات چند ساعات قبل در تصمیم گیری ها بسیار موثرترند از اتفاقات تلخ چند روز گذشته. این تئوری را چند سال پیش کانمن مطرح کرد و جالب بود و شاید استراتژی باشد.

بازار هم به رشدش ادامه خواهد داد و گرچه رفتارمان مدت هاست کوتاه مدتی بوده است و خودم هم مدت هاست که کوتاه مدتی بوده ام ولی برای سرمایه گذاری بلند مدت با دید بهبود اوضاع شرایط بسیار مهیاست.

یک ریسکی هم در خصوص شرکت های سرمایه گذاری و استاندارد شماره ۱۵ تجدید نظر شده داریم که احتمال اخذ مالیات از درآمد تحقق نیافته ی اینهاست و به نظر موضوع دریافت مالیات منتفی شود ولی خوب اندکی ریسک این شرکت ها را تهدید می کند و شاید اندکی تامل بهتر باشد.

به آمار صندوقها هم نگاه می کردم برخی ازینها واقعا هیچ جذابیتی ندارند و به نظر با چرخش کواکب سرمایه گذاری می کنند و شاید هم استخاره!

بسیار صحبت هایم طولانی شد و فکر می کنم کافیست.البته حرف گفتنی بسیار باقی مانده و ان شا الله در فواصل بعد. تحلیل جامعی هم از بانک اقتصاد نوین و گزارش ۱۲ ماهه اش تهیه کردم که هرچه کردم نشد قرار بدم و ان شا الله در پست بعدی قرار خواهم داد.

شاد و پیروز باشید.

بررسی بودجه سال ۹۴

بررسی بودجه سال ۱۳۹۴ دولت

سلام

آرزوی بهترین ها را برایتان دارم.

الکساندر الدر می گوید :

تریدر خوب کسی است که وقتی در حین معاملاتش در کنارش نشستی متوجه نشوی که در سود است یا ضرر.

این دو هفته برای بسیاری از تریدرها هفته ی سختی بود و لحن نوشتار در شبکه های اجتماعی این مهم را مشخص می نمود.

بودجه هم به مجلس ارائه شد و البته بودجه ای که به نظرم در قابلیت اجرایی بودنش شک و شبهه ی فراوانی هست. نفت ۷۲ دلاری بزرگترین ابهام این بودجه است. قصد ندارم دیتای بودجه را کامل نقل کنم و تنها به تبعات آن می پردازم.

دلار ۲۸۵۰ تومانی در بودجه رشد نرخ ارز آزاد تا محدوده ۳۶۰۰ را توجیه پذیر می کند. از طرفی هزینه ی مواد اولیه شرکت های وارد کننده هم بالا خواهد رفت ، برای مثال شرکت های دارویی نرخ ارز وارداتشون ۲۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. برای شرکت های صادرات محور هم این رشد مناسب خواهد بود و البته باید ببینیم دولت این بار هم برای افزایش نرخ ها مقاومت خواهد کرد یا خیر. به نظرم باز هم با مقاومت دولت رو به رو باشیم.

نفت ۷۲ دلاری خودش یعنی عدم تحقق بخشی از ۳۳% بودجه کشور. پس کمی تامل بر روی بودجه ی عمرانی بد نیست و نباید راحت قضاوت بکنیم.

مالیات بر ارزش افزوده ۱۰% می تواند بر قدرت خرید مردم تاثیر بسزایی بگذارد، مثلا در سمند ۳۰ میلیون تومانی شما باید ۳ میلیون تومان مالیات بر ارزش افزوده بدهید. این بخش قدرت خرید مصرف کننده را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همانطور که در گذشته هم عرض کردم این مالیات از همه ی انواع مالیات سهل الوصول تر می باشد و رشد آن با توجه به تبلیغات رسانه ای دولت قابل پیش بینی و به جای اینکه بنشینند جلسه بگذارند بررسی کنند و کارشناسی کنند می آیند یک یا دو درصد بر این بخش اضافه می کنند.

رشد درآمد های مالیاتی و گمرکی را به ریز بررسی نکردم ولی مسئله ای که از قبل قابل پیش بینی بود آیتم درآمدهای مالیاتی بود که افزایش قابل ملاحظه ای دارد. متاسفانه سیستم مالیاتی ناکارآمد تنها فشار بر کارمندان و قشر ضعیف و متوسط جامعه را افزایش می دهد و برای سال آتی افزایش فقر عمومی را شاهد خواهیم بود.

به بهانه ی برخی خط قرمزها شهروندان یک کشور را به دو نیم کردند و عده ای خان و عده ای رعیت؛ خان ها سربازی را بخرند و رعیت ها به لب مرز بروند. خان ها در پشت چراغ قرمز نمانند و رعیت ها بمانند، خان ها در هیچ سازمانی نمانند و رعیت ها از یک جا مانده و از یک جا رانده؛ و همچنان بی رحمی رعیت در حق رعیت هم در جای خود باقیست.

خط قرمزی که رفاه و آسایش مردمش را در نظر نگیرد جز ظلم هیچ چیز نیست. حال نامش را هر چه بگذارند، اصل بر ظلم باقیست. بدجور به بیراهه رفته ایم!!

متاسفانه تاریخ در مورد این سالها قضاوت سختی خواهد داشت.

برای بودجه تنها یک توجیه دارم؛ آن هم تکیه بر حصول توافق و بدون این مهم این بودجه ی بیش از ۱۰۰۰ صفحه ای قابلیت اجرا نخواهد داشت و با این توجیه امیدم به حصول توافق افزایش یافته است.

هزینه های عمومی کشور بالاست و سیستم های ضعیف نظارتی عملکردی به این مهم دامن می زند، هنوز صدای وزیری که تعداد کارمندان وزارتخانه اش را نمی دانست در گوشم هست . . .

یارانه ای که داده خواهد شد و قرار بود روزی هدفمند باشد؛ تیر یارانه به سیبل هدف که هیچ متاسفانه از کنار سیبل گذشت و با چشمان مردم برخورد کرد.

تقریبا دو هفته است که بازار در رنگ قرمز فرو رفته است و به مدد شاخص سازی آقایون و هیاهوی تبلیغاتی جلوی افت شاخص گرفته شد، شخصا هیچ اعتقادی به این شاخص واهی ندارم. شاخصی که شناوری شرکت ها ذره ای در افت و صعودش تاثیر ندارد تنها به درد عددسازی میخورد.

فعلا تا آمدن گزارش های ۹ ماهه و دعواهای سیاسی مجلس صبر کردن برای ورود بهینه به نظرم بهترین کار است. البته فعلا برای بازار بالایی متصور نیستم و محتمل ترین گزینه را فضای رنج میدونم .

ذوب هم گویا تعدیل منفی ۴۰% زده است. انتظار بسیار مثبتی از گزارش ها ندارم و دارویی ها طبق انتظارات و قطعه سازی های افزایش نرخ گرفته احتمالا گزارش خوبی داشته باشند.

همین حالا اخبار از بحران های اقتصادی مردم آمریکا خبر داد . . .

بگذریم!

متاسفم

شاد باشید

بررسی بودجه دولت

کسری بودجه دولت

قیمت نفت در بودجه دولت

در انتها هم تصویری طنز در مورد بودجه ی دولت خدمت شما قرار داده ام.

بررسی بودجه دولت

بررسی بودجه دولت – طنز بورس

شاد باشید.